IC4 kører i driftssimulering og tog- og bremsecomputer testes igen

IC4 kører i driftssimulering og tog- og bremsecomputer testes igen

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
28. februar 2012 kl. 10:09

Tirsdag formiddag kørte IC4 ud på de danske skinner i den første af en række driftssimuleringsture uden passagerer, og det sker med tilladelse fra Trafikstyrelsen.

Kørslerne er et skridt videre i arbejdet for at få IC4 tilbage i passagerdrift, efter at DSB i november indstillede al kørsel med IC4 efter to signalforbikørsler. Siden har DSB i samarbejde med Havarikommissionen og førende europæiske bremseeksperter undersøgt IC4's bremsesystem. 

Trafikstyrelsen har nu givet tilladelse til at køre IC4 i driftssimulering uden passagerer med henblik på at køre i almindelig drift. Togets opsætning er på tre punkter midlertidigt ændret som følge af de foreløbige undersøgelsesresultater:

  • Obligatorisk indkobling af magnetskinnebremsen, der øger IC4-systemets bremseevne med omkring 20 procent.
  • Tidligere advarsel fra ATC-system til lokomotivfører.
  • Ændret teknisk opsætning, hvilket vil give mere præcis information om hastighed og tilbagelagt strækning.

Der har tidligere været foretaget uvildige undersøgelser af IC4's tog- og bremsecomputere uden, at der er afsløret kritiske fejl eller mangler. På det seneste har der dog været stillet tvivl om sikkerheden i togcomputeren, så derfor har DSB indbudt Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der - som uvildig og uafhængig instans - skal rådgive om sikkerhedssystemet og andre tilhørende sikkerhedsprocesser på IC4-toget.

Adm. direktør i DSB Vedligehold A/S, Frank Olesen, siger:

"Sikkerheden er altafgørende for DSB. Derfor vil vi være helt sikre på, at der ikke er tale om kritiske fejl i IC4's togcomputer. Vi vurderer, at toget er sikkert, ellers ville vi ikke køre med toget, men som ansvarlig operatør er sikkerheden vores førsteprioritet. Derfor kan vi ikke leve med den tvivl, der er rejst, og vi vil sammen med eksperter fra DTU søge at afklare om der findes sikkerhedskritiske fejl. Jeg skal i den forbindelse understrege, at togets mastercomputer ikke er en sikkerhedsbærende del af bremsesystemet, og at den således ikke har været en medvirkende årsag til hændelsen i Marslev," siger Frank Olesen og tilføjer, at en kommende ansøgning om, at IC4 kan køre med passagerer blandt andet vil være baseret på dele af dette arbejde.

Hos Dansk Jernbaneforbund glæder formand Ulrik Salmonsen sig over, at IC4 nu bliver testet i drift, samt at togcomputeren undersøges endnu engang:

"Vi er meget tilfredse med beslutningen om at lade tvivlen komme sikkerheden til gode - og lade uvildige eksperter fra DTU sammen med DSB's lokomotivførere, teknikere og håndværkere kigge togcomputeren igennem for væsentlige fejl. Vores lokomotivførere har tidligere og med gode resultater været med i testforløb af både IC4 og andre togtyper, og det ser vi frem til at gentage i dette for samfundet meget vigtige projekt."

DSB vil senere ansøge Trafikstyrelsen om at køre i drift med passagerer. 

Se hvordan IC4 bremser, hvis bremsecomputeren svigter

Yderligere oplysninger kan fås hos DSB Kommunikation på 24 68 00 00.