Abonnementsservice i Hovedstadsområdet

Abonnement til dit Periodekort

Få automatisk fornyelse af dit månedskort til bus, tog og metro i Hovedstadsområdet.

  • Du får dit periodekort med posten hver måned, når dit gamle kort udløber, og betalingen bliver trukket fra din konto via BetalingsService.
  • Du optjener bonus på 11,3 %, som du får udbetalt, hver gang du har haft abonnement i 12 måneder i træk, hvilket kan give en besparelse på op til 1600 kr. om året.
  • Du kan få et gratis erstatningskort, hvis uheldet er ude, og du mister dit kort.
  • Du kan via DSB Plus tilmelde dit Periodekort til Glemt kort. Så slipper du for administrationsgebyr, hvis du glemmer dit periodekort.
Hvem kan tilmelde sig?

Kort til voksne og børn
Almindelige voksenkort og kort til unge under 16 år kan tilmeldes Abonnementsservice. De fås både til Standard og DSB 1’ fra 2 til 8 zoner eller alle zoner i Hovedstadsområdet.

Kort til pensionister
Hvis du er fyldt 65 år, kan dit pensionistkort tilmeldes Abonnementsservice.
Pensionistkort fås til enten 3 zoner eller alle zoner. 
Din tilmelding er bindende i minimum 3 måneder, og kortet fremsendes for een måned ad gangen.
Er du pensionist, men endnu ikke fyldt 65 år, skal du fortsat købe dit kort på et salgssted.

Andre kort
Abonnementsservice gælder ikke for kort med andre rabat typer.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er senest den 10. i måneden før, at du ønsker dit abonnement skal starteFordele med Abonnementsservice

Op til 1600 kr. i bonus om året

Når du har haft Abonnementsservice på voksen- eller børnekort 12 måneder i træk, får du 11,3 % af prisen for hele året retur. Jo flere zoner du har kort til, desto større bliver din bonus. Helt op til 1600 kr. hvis du har kort til alle zoner.
Bonus udbetales via BetalingsService og modregnes i prisen for dit næste abonnementskort.
Der er ingen bonus på pensionistkort, da de i forvejen giver rabat.

Rejs i alle zoner for kun 15 kr. ekstra
Hvis du ikke til daglig har brug for et kort til alle zoner, men gerne vil kunne rejse længere en gang imellem i din fritid, kan du med fordel købe klippekortet Zone Ekstra. Med et klip på Zone Ekstra kan du forlænge dit periodekort til at gælde i alle zoner på enkelte ture. Zone Ekstra koster 150 kr. for 10 klip og du kan bruge det mandag til lørdag efter kl. 18.00 og hele søndagen (inkl. helligdage).
Læs mere og køb Zone Ekstra her

Få et erstatningskort, hvis du mister dit kort
Skulle du være uheldig at miste dit kort, så kan du få lavet et erstatningskort på en af vores online stationer, så du stadig har gyldig billet til din rejse. Se hvor du kan få lavet erstatningskort under afsnittet Online stationer.

DSB Plus
Med et abonnementskort har du også adgang til særlige fordele, hvis du er medlem af DSB Plus. Slip fx for administrationsgebyr hvis du glemmer dit periodekort eller få et gratis erstatningskort hvis uheldet er ude og du mister dit kort.
Bliv medlem af DSB Plus her 

Betingelser

Almindelige betingelser for Abonnementsservice Pr. 16. juli 1998 med seneste ændringer 01.01.2009  

1. Abonnement
1.1 Abonnementet indgås med Movia (hovedstadsområdet), DSB, DSB Øresund, DSB S-tog og Metroen, i det følgende benævnt trafikselskaberne.
Abonnementsservice drives og administreres af DSB. 

1.2 Der kan udstedes ét abonnement pr. CPR-nummer.  

1.3 Hvis et abonnement bruges af en kunde, men betales af en anden, er det betaleren,som tegner abonnementet over for trafikselskaberne.
Ved salg af abonnement til unge under 18 år skal forældre eller værge tegne abonnementet. 

1.4 Værdiindlæg til abonnentens stamkort fremsendes én gang pr. måned. 

1.5 Det er en betingelse, at abonnenten kan benytte Betalingsservice.  

1.6 Hver måned betales for kort til 30 dage - uanset antallet af dage i måneden. 

1.7 Trafikselskaberne forbeholder sig ret til prisændringer.  

1.8 Ordningen gælder kun for standard og DSB 1' periodekort til voksne og unge under 16 år samt for pensionistkort til kunder der er fyldt 65 år.  

1.9 Trafikselskaberne forbeholder sig ret til at nedlægge Abonnementsservice med 3 måneders varsel. 

2. Ændringer og opsigelse
2.1 Abonnementet gælder indtil abonnenten opsiger det.  

2.2 Kunden skal meddele Abonnementsservice ændringer i adresse- og betalingsforhold.  

2.3 Hvis kunden opsiger sit abonnement senere end den 10. i en måned vil betaling for næste kalendermåned blive opkrævet via Betalingsservice.
Mod at aflevere værdiindlæg, samt stamkort på et af de salgssteder, der er tilsluttet Abonnementsservice, eller ved at indsende dokumenterne til Abonnementsservice kan kunden få refunderet sin indbetaling gældende fra afleveringsdatoen.  

2.4 Hvis brugeren og betaleren ikke er samme person vil refusion blive udbetalt til betaleren.  

2.5 Kunden kan til en hver tid ændre sit abonnement ved henvendelse på de salgssteder, der er tilsluttet Abonnementsservice. Stamkort og værdiindlæg skal medbringes. 

2.6 Ændring og opsigelse får først virkning, når det er registreret hos Abonnementsservice. Registrering kan kun ske i Abonnementsservices åbningstid. 

2.7 Al refusion/justering af betaling foregår via Betalingsservice. 

2.8 Ved ændring og refusion i måneder med 30 dage beregnes en dagspris på 1/30 af kortets pris. Ellers divideres kortprisen med 28, 29 eller 31 dage.  

2.9 Abonnementsservice forbeholder sig ret til opsige aftalen med 1 måneds varsel.  

3. Bonus
3.1 Kunden får efter hver 12 måneders uafbrudt medlemskab 11,3 % af årets købesum udbetalt som bonus. Udbetaling sker via Betalingsservice i begyndelsen af den første måned af det næste abonnementsår. 

3.2 Hvis brugeren og betaleren ikke er samme person, udbetales bonus til betaleren.

3.3 Ved opsigelse eller midlertidig afbrydelse af et abonnement bortfalder kundens ret til bonus, som er opsparet siden abonnementets oprettelse eller sidste bonusudbetaling. Ved genopstart af et abonnement begynder bonusopsparingen ved 0 kr. 

3.4 Der udbetales ikke bonus til abonnenter med pensionistkort. 

4. Mistede eller ikke fremkomne kort
4.1 Mister abonnenten sit periodekort (stamkort + værdiindlæg) udstedes erstatningskort fra de salgssteder, der er tilsluttet Abonnementsservice. Foto medbringes. Abonnementsservice udsteder 1 erstatningskort uden beregning for hver 12 måneder. Ved udstedelse af flere erstatningskort opkræves gebyr på 50 kr.  

4.2 Overholder abonnenten betalingsforpligtelsen, er Abonnementsservice ansvarlig for, at abonnenten får sit værdiindlæg hver måned inden den 1. gyldighedsdag. Modtager abonnenten ikke periodekortet med post, har pågældende ret til at få udstedt erstatningsværdiindlæg uden meromkostninger. Alternativt kan kunden efter henvendelse til Abonnementsservice købe billetter, indtil et nyt postforsendt værdiindlæg når frem. Mod indsendelse af billetter får kunden udgiften refunderet via Betalingsservice. Hvis abonnenten har glemt at meddele adresseforandring til Abonnementsservice kan der ikke udbetales erstatning for benyttede billetter. Omkostning ud over billetter til kollektiv transport refunderes ikke.  

4.3 Trafikselskaberne er fritaget for ansvar efter de almindelige betingelser, hvis det ikke er muligt at opfylde betingelserne på grund af ekstraordinære forhold, herunder strejke og lockout. 

DSB Kundecenter
Abonnementsservice,
Postboks 363, 2630 Taastrup
Tlf 70 13 14 15 – tast 8
Fax 33 54 38 38
e-mail: abonnementsservice@dsb.dkSpørgsmål om mit abonnement

Udsendelse af kort til april

17. april 2014:
Så er kortene for april sendt i trykken og omdeles af Post Danmark, fra mandag den 24. marts 2014.

Skulle du mod forventning ikke modtage dit kort inden den 1.april, skal du henvende dig på en station, der har Abonnementsservice, og få udstedt et gratis erstatningskort.

I skemaet herunder, kan du se hvilke stationer der har Abonnementsservice:
Stationer med Abonnementsservice 

Se også informationsboxen nederst på denne side, hvor du kan læse mere om mulighederne i dit abonnement.Jeg har ikke modtaget mit periodekort – hvad gør jeg?

Hvis ikke du har modtaget dit periodekort med posten inden den 1. i måneden, kan du få et erstatningskort på stationer med Abonnementsservice. Du skal bare medbringe dit periodekort.Jeg har mistet mit kort – hvordan får jeg et nyt?

Skulle du være så uheldig at miste dit kort, kan du på stationer med Abonnementsservice få udleveret et erstatningskort. Husk at medbringe et nyt billede.Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

stationer med Abonnementsservice kan du opsige dit abonnement. Det kan du gøre pr. dags dato, ved at aflevere dit kort, eller med udgangen af måneden og rejse færdig på det kort du har. Hvis du afmelder dit abonnement efter den 10. i måneden, er næste måneds kort allerede på vej til dig. Ønsker du ikke at benytte dette kort, så skal du aflevere kortet siddende i ark, så snart du modtager det. Det kan du gøre på en station med Abonnementsservice, og husk at få en kvittering.Jeg har brug for at ændre zoner på mit periodekort – hvordan gør jeg det?

Hvis du har brug for at ændre zonerne på dit periodekort, bedes du henvende dig på en station med Abonnementsservice, hvor de ændrer det, mens du venter. Du får et nyt stamkort med de nye zoner til dit periodekort. Evt. prisforskel, vil automatisk blive reguleret via Betalingsservice.Kan jeg holde en pause i abonnementet?

Du kan holde en pause i dit abonnement, i hele måneder ad gangen, ved at henvende du dig på en station med Abonnementsservice senest den 10. i måneden. Har du allerede modtaget dit kort, og ikke ønsker at benytte det, kan det hvis det stadig sidder i arket, afleveres på en station med Abonnementsservice. Husk at få en kvittering.Hvor meget får jeg i bonus og hvornår får jeg den udbetalt?

Når du modtager dit periodekort, kan du i følgebrevet se den aktuelle størrelse af din optjente bonus. Husk, at du skal have abonnement på dit periodekort i 12 uafbrudte måneder, før du kan få udbetalt bonus. Har du spørgsmål til din bonus, bedes du kontakte DSB KundecenterJeg har skiftet bank – hvad så med min betalingsaftale?

Hvis betalingen for dit periodekort skal trækkes fra en anden konto, bedes du kontakte DSB Kundecenter og angive dit nye kontonummer. Hvis du henvender dig inden den 10. i måneden, bliver det rettet til den efterfølgende måned.Jeg har brug for at ændre min adresse - hvordan gør jeg det?

Hvis du har brug for, at ændre den adresse dit kort skal sendes til, bedes du kontakte DSB Kundecenter og angive din nye adresse.
Ønsker du også at ændre adressen på dit stamkort, skal du henvende dig på en 
 station med Abonnementsservice, hvor de ændrer det, mens du venter.
Information

Information om Abonnementsservice

Se her hvilke stationer der er online med Abonnementsservice, hvor du kan tilmelde dig eller ændre dit abonnement:

 Åbningstider for stationer med Abonnementsservice

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find rejse

Alle billetter