Togsæt

Et togsæt er et tog bestående af to eller flere fast sammenkoblede vogne, heraf mindst én motorvogn og med overgang imellem vognene. Togsæt er beregnet til at køre selv og har ofte specialkoblinger, så de ikke umiddelbart kan kobles med almindelige vogne og lokomotiver.
Litra ER-FR-FR-ER

Elektrisk togsæt, IR4-tog, fjern- og regionaltrafik

Litra ER er oprindeligt projekteret som et regionaltog, men anvendes også som fjerntog på elektrificerede strækninger. Derfor er togsættene udstyret med informations- og pladsreservationssystem. Togsættene findes med forskellige typer indretning og antal siddepladser, men interiøret vil muligvis blive ændret, så det fremstår ens i alle togsæt. Et togsæt er sammensat af motorvogn ER, to mellemvogne FR og motorvogn ER med indbyrdes overgang. Op til fem togsæt kan sammenkobles med indbyrdes overgang. Styresystemet muliggør kørsel med togsæt af typerne ER og MF i samme tog.

Togsættene har efter ombygning fået cateringfaciliteter svarende til IC3-togsættene (MFA-FF-MFB) og er blevet opmalet i det nye blå/grå design.

Litra ER EF EF ER

Data  
 Leverandør  ABB Traction og ABB Scandia
Levering 1995-1998 
Spænding, frekvens 25 kV, 50 Hz 
Transmission  4 banemotorer AC à 420 kW 
Bremsesystem Trykluftbremse, el-bremse
  og magnetskinnebremse 
Maksimal hastighed h  180 km/
Maksimal acceleration 0,78 m/s2 
Længde over koblinger 76,53 m 
Bredde/Højde 3,10/3,85 m 
Akselafstand 17,73 + 2,50/2,70 m 
Gulvhøjde 1,30 m 
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt 133 t 
Varmesystem Klimaanlæg 
Antal siddepladser

1. kl: 24/16,
2. kl: 183/183 + 20 klapsæder

Maksimal togstørrelse 5 togsæt
Sikkerhedssystem ATC
Indgangsdøre bredde 1300 mm
Indgangsdøre højde 2169 mm
Indvendige døre bredde 700 mm
Indvendige døre højde 1938 mm
Toiletdør handicap bredde 880 mm
Toiletdør handicap højde 1920 mm
Toiletdør standard bredde 625 mm
Toiletdør standard højde 1920 mm

Litra MG-FG-FH-MG

Dieseltogsæt, IC4, fjerntog
I DSB's plan Gode Tog til Alle (GTA) er der forudsat anskaffelse af et større antal dieseltogsæt til fjerntrafikken mellem landsdelene. Der er i december 2000 indgået kontrakt om levering af 83 togsæt med mulighed for senere levering af yderligere togsæt.

Et togsæt er sammensat af en motorvogn MG, en mellemvogn FH med lavgulv, flexareal og cateringfaciliteter, en mellemvogn FG og en motorvogn MG. Togsættet har elektronisk information om køreplan, pladsreservation mv, og er indrettet med cateringfaciliteter. Herudover vil togsættet få videokameraer til overvågning af indstigningsdørene.

Litra MG

Data    
Leverandør Ansaldobreda 
Levering   Fra 2008
Drivkraft 4 dieselmotorer á 560 kW
Transmission Mekanisk
Bremsesystem Trykluftbremse, dynamisk bremse og magnetskinnebremse
Maksimal hastighed 200 km/h
Maksimal acceleration 1,2 m/s2
Længde over koblinger 86,53 m
Bredde 3,15 m
Højde 4,20 m
Akselafstand 19,10 + 2,80 m
Gulvhøjde 1,29 m/0,60 m
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt  160 t 
Varmesystem Klimaanlæg 
Antal siddepladser 1. + 2. kl: 185 + 19 klapsæder + 1 plads til kørestol 
Maksimal togstørrelse 4 togsæt
Sikkerhedssystem ATC
Indgangsdøre bredde  1400 mm
Indgangsdøre højde  2233 mm
Indvendige døre bredde 700 mm
Indvendige døre højde 1990 mm
Toiletdør handicap bredde 1000 mm
Toiletdør handicap højde 2020 mm
Toiletdør standard bredde 666 mm
Toiletdør standard højde 2005 mm

Litra MP-FP

Litra MP-FP
Dieseltogsæt, IC2, nærtrafik
I DSB's plan Gode Tog til Alle (GTA) er der forudsat anskaffelse af et antal dieseltogsæt til nærtrafikken på Fyn og i Jylland. Der blev i november 2002 indgået kontrakt om levering af 23 to-vogns togsæt.

Et togsæt er sammensat af en motorvogn MP og en styrevogn FP, som har et lavgulvsområde med flexareal og handicaptoilet. Togsættet har en meget høj grad af komponent- og systemfællesskab med IC4 (Litra MG). Det fælles koblings- og styresystem tillader således kørsel med typerne MG og MP i en vilkårlig kombination i det samme tog. Togsættet vil ligesom MG og MQ blive forsynet med videokameraer til overvågning af indstigningsdørene.

Data    
Leverandør Ansaldobreda 
Drivkraft 2 dieselmotorer á 560 kW
Transmission Mekanisk
Bremsesystem Trykluftbremse, dynamisk bremse og magnetskinnebremse
Maksimal hastighed 200 km/h
Maksimal acceleration 1,2 m/s2
Længde over koblinger 86,53 m
Bredde 3,15 m
Højde 4,20 m
Akselafstand 19,10 + 2,80 m
Gulvhøjde 1,29 m/0,60 m
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt  120 t 
Varmesystem Klimaanlæg 
Antal siddepladser 1. + 2. kl: 101 + 12 klapsæder
Maksimal togstørrelse  5 togsæt
Sikkerhedssystem ATC
Indgangsdøre bredde 1400 mm
Indgangsdøre højde 2233 mm
Indvendige døre bredde  700 mm
Indvendige døre højde 1990 mm
Toiletdør handicap bredde 1000 mm
Toiletdør handicap højde 2020 mm
Toiletdør standard bredde 666 mm
Toiletdør standard højde 2005 mm

Litra ET-FT-ET

Dette regionaltogsæt er beregnet til kørsel mellem Sjælland og det sydlige Sverige. Togsættypen er anskaffet i et samarbejde mellem SJ og DSB. Togsæt, som ejes af SJ/ST, har litrabetegnelsen X31K. Et togsæt består af to motorvogne ET og en mellemvogn FT med lavgulv og flexareal. Togsættet kan forsynes fra såvel dansk som svensk kørestrømsanlæg, og det har et kombineret ATC-system, der under kørslen automatisk skifter mellem dansk og svensk ATC. Der kan etableres overgang mellem sammenkoblede togsæt.

Litra ET FT ET

Data  
Leverandør  Adtranz Sweden AB,
nu Bombardier Transportation
Levering 2000-2002
Spænding, frekvens 25 kV, 50 Hz og 15 kV, 16,7 Hz
Transmission 8 banemotorer AC á 265 kW
Bremsesystem Trykluftbremse, el-bremse
  og magnetskinnebremse 
Maksimal hastighed h  180 km/
Maksimal acceleration 0,87 m/s2
Længde over koblinger 78,90 m
Bredde/Højde 2,97/3,80 m
Akselafstand 19,00 + 2,70 m
Gulvhøjde 1,02/0,60 m
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt 153 t 
Varmesystem Klimaanlæg 
Antal siddepladser

1. kl: 20,
2. kl: 176 + 41 klapsæder

Maksimal togstørrelse 5 togsæt
Sikkerhedssystem ATC
Indgangsdøre bredde 1450 mm
Indgangsdøre højde  2000 mm
Indvendige døre bredde  680 mm
Indvendige døre højde 2000 mm
Toiletdør handicap bredde  880 mm
Toiletdør handicap højde 2000 mm
Toiletdør standard bredde 690 mm
Toiletdør standard højde 2000 mm

Litra SA-SB-SC-SD

Togsættet er DSB's nyeste generation af S-tog. To halvtog er koblet således: Motorvogn SA, motorvogn SB, mellemvogn SC, motorvogn SD, motorvogn SD', mellemvogn SC', motorvogn SB' og motorvogn SA'. Togsættet er enestående ved at have enkeltakslede, hydraulisk kurvestyrede bogier med hydrauliske bremser. Traktionsudrustningen er af nyeste type, og togsættet har som det første af DSB's S-tog vekselstrømsbanemotorer. Der er gennemgang i hele togsættet, som i øvrigt har korte vogne, hvilket giver mulighed for optimal udnyttelse af det tilladte tværsnitsprofil. Togsættet har automatkobling.

Der er oprindelig bestilt 120 togsæt. I mellemtiden er det besluttet, at en del af ordren skal ændres til korte togsæt til anvendelse på den "forlængede" Ringbane (Hellerup-Ny Ellebjerg) og til tilpasning af togstørrelser. Der er derfor i stedet anskaffet 104 litra SA samt 31 litra SE.

Litra SA SB SC SD

Data     
Leverandør Alstom LHB og Siemens, AG Erlangen
Levering 1996-2006 
Spænding 1500 V DC 
Transmission 8 banemotorer AC à 180 kW
Bremsesystem El-bremse og hydraulisk bremse
Maksimal hastighed 120 km/h
Maksimal acceleration 1,3 m/s2
Længde over koblinger  83,78 m
Bredde 3,52 m
Højde 4,30 m
Akselafstand 9,85/7,50 m
Gulvhøjde 1,10 m
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt 120,0 t
Varmesystem El-luftvarme og ventilation
Antal siddepladser 2. kl: 304 + 32 klapsæder
Maksimal togstørrelse 2 togsæt
Sikkerhedssystem HKT
Indgangsdøre bredde  1600 mm
Indgangsdøre højde  1987 mm
Indvendige døre bredde  700 mm
Indvendige døre højde 1982 mm

Litra SE-SF-SG-SH

For at få større fleksibilitet og bedre mulighed for at tilpasse togstørrelsen til det aktuelle behov, ikke mindst til den "forlængede" Ringbane (Hellerup - Ny Ellebjerg) og den her kommende højfrekvente køreplan, vil der af de oprindelige bestilte 120 togsæt litra SA-SB-SC-SD blive leveret 31 korte togsæt, litra SE-SF-SG-SH og 104 litra SA.

Disse 31 togsæt er på hver 4 enheder litra SE-SF-SG-SH, der bortset fra den tilpassede styrevogn (litra SH), teknisk og indretningsmæssigt svarer til et halvt af de lange togsæt.

Med de nye korte togsæt er det således også muligt at køre med 1½ togsæt på de linjer, hvor et langt togsæt har for lille kapacitet og to har for stor. Herved opnås en mere hensigtsmæssig udnyttelse af materiellet.

De 31 korte togsæt er leveret fra august 2004.

Data     
Leverandør Alstom LHB og Siemens, AG Erlangen
Levering 2004-2005
Spænding 1500 V DC 
Transmission 4 banemotorer AC á 180 kW
Bremsesystem El-bremse og hydraulisk bremse
Maksimal hastighed 120 km/h
Maksimal acceleration 1,3 m/s2
Længde over koblinger  42,58 m
Bredde 3,52 m
Højde 4,30 m
Akselafstand 9,85/7,50 m
Gulvhøjde 1,10 m
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt 63 t
Varmesystem El-luftvarme og ventilation
Antal siddepladser 2. 2. kl: 134 + 16 klapsæder
Maksimal togstørrelse 4 togsæt
Sikkerhedssystem HKT
Indgangsdøre bredde   1600 mm
Indgangsdøre højde  1987 mm
Indvendige døre bredde 700 mm
Indvendige døre højde  1982 mm

Litra MR-MRD

Dieseltogsæt, regional- og nærtrafik
MR/MRD togsættet er beregnet til regionaltrafik på Fyn og i Jylland. Det er udviklet på grundlag af en tysk prototype og blev anskaffet til afløsning af DSB's gamle dieselelektriske motorvogne MO. Et togsæt består af en motorvogn MR og en motorvogn med flexrum MRD. Flexrummet anvendes til bagage, cykler og barnevogne; det er udstyret med klapsæder. Der er overgang mellem vognene i et togsæt, og op til fem togsæt kan sammenkobles til et tog. Der er destinationsskilte i sidevinduerne i førerrummene. De første togsæt bestod af MR-MR. For at få bedre plads til rejsegods blev en variant af MR, nemlig MRD, fra 1981 leveret og parret med MR til MR-MRD. Oprindeligt var togsættene røde, men de blev i forbindelse med en gennemgribende modernisering i 1995-1997 malet hvide med røde dørpartier. 28 togsæt er udvendigt i 2005 blevet opmalet i DSB's nye blå/grå design, jf. foto, i forbindelse med en mindre renovering, der bl.a. også har omfattet udskiftning af sædebetræk i nyt design

Litra MR MRD

Data     
Leverandør Duewag og Scandia
Levering 1978-1985

Drivkraft

2 dieselmotorer à 237 kW
Transmission   Hydraulisk
Bremsesystem Trykluftbremse og magnetskinnebremse 
Maksimal hastighed 130 km/h 
Maksimal acceleration 0,76 m/s2 
Længde over puffere 44,68 m 
Bredde   2,88 m
Højde   3,81 m
Akselafstand   15,10 + 1,90 m
Gulvhøjde   1,22 m
Vognkassemateriale   Stål
Tjenestevægt 74,6 t 
Varmesystem Vandvarmeanlæg med oliefyr 
Antal siddepladser 2. kl: 112 + 19 klapsæder 
Maksimal togstørrelse 5 togsæt 
Sikkerhedssytem ATC
Indgangsdøre bredde  705 mm 
Indgangsdøre bredde dobbeltdør   995 mm
Indgangsdøre højde  2340 mm
Indvendige døre bredde 550 mm
Indvendige døre højde 1910 mm
Toiletdør bredde 475 mm
Toiletdør højde 1875 mm

Litra MFA-FF-MFB

Dieseltogsæt, IC3, fjerntrafik 

IC3 er beregnet til fjerntrafik, men bruges også til regionaltrafik. Et togsæt består af en motorvogn MFA, en mellemvogn FF og en motorvogn MFB. Ti togsæt er indrettet til kørsel på strækningerne Puttgarden-Hamburg samt Padborg-Flensborg, og syv togsæt er udstyret med svensk ATC til kørsel over Øresundsbroen. Togsættet har automatkoblinger, elektronisk informations- og pladsreservationssystem samt cateringfaciliteter. Der er overgang mellem vognene i et togsæt. Op til fem togsæt kan sammenkobles med indbyrdes overgang. Styresystemet muliggør kørsel med togsæt ER og MF i samme tog. Det viste togsæt er opmalet i det nye blå/grå design.

DSB har købt 4 stk. Y2-togsæt af Blekinge Länstrafik AB. Togsættet svarer til IC3 og er blevet ændret til dennes standard, såvel udvendig som indvendig. Disse togsæt har fået litra MF 5093-5096.

Litra MFA FF MFB

Data    
Leverandør ABB Scandia 
Levering 1989-1998
Drivkraft 4 dieselmotorer à 294 kW 
Transmission Mekanisk
Bremsesystem Trykluftbremse og magnetskinnebremse 
Maksimal hastighed 180 km/h 
Maksimal acceleration 1,0 m/s2 
Længde over koblinger 58,80 m
Bredde/Højde 3,10/3,85 m 
Akselafstand 17,73 + 2,50/2,70 m  Gulvhøjde 1,30 m 
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt 97,0 t 
Varmesystem Klimaanlæg 
Antal siddepladser 1. kl: 16  2. kl: 122 + klapsæder: 6 
Maksimal togstørrelse 5 togsæt 
Sikkerhedssystem ATC  7/10 togsæt med svensk/tysk ATC 
Indgangsdøre bredde  1300 mm
Indgangsdøre højde 2169 mm
Indvendige døre bredde 700 mm
Indvendige døre højde 1938 mm
Toiletdør handicap bredde 880 mm
Toiletdør handicap højde 1920 mm
Toiletdør standard bredde 625 mm
Toiletdør standard højde 1920 mm

Litra MQ-MQ

Til brug for trafikken på strækningen Odense - Svendborg har DSB for en periode på 4 år lejet 12 2-vogns dieseltogsæt af typen Siemens Desiro. Denne togtype er bygget i et stort antal til DB AG og andre tyske operatører. Togsættet består af to motorvogne med tre bogier, heraf en fællesbogie. Hver af vognene har et lavgulvsområde, hvor indstigningen også befinder sig. Det ene lavgulvsområde er indrettet som flexareal med toilet. Som noget nyt har togsættet videokameraer til overvågning af indstigningsdørene i forbindelse med afgangsproceduren.

Litra MQ MQ

Data   
Leverandør Siemens AG, Krefeld
Levering 2002
Drivkraft 2 dieselmotorer á 315 kW
Transmission Mekanisk
Bremsesystem Trykluftbremse og magnetskinnebremse
Maksimal hastighed 120 km/h
Maksimal acceleration 1,2 m/s2
Længde over koblinger 41,70 m
Bredde/Højde 2,83/3,82 m
Akselafstand 16,00 + 1,90/2,65 m
Gulvhøjde 0,58 m
Vognkassemateriale Aluminium
Tjenestevægt 68,2 t
Varmesystem Klimaanlæg
Antal siddepladser 2. kl: 103 + 11 klapsæder
Maksimal togstørrelse  3 togsæt
Sikkerhedssystemer  ATC
Indgangsdøre bredde  1115 mm
Indgangsdøre højde  2235 mm
Toiletdør standard bredde 870 mm
Toiletdør standard højde 1980 mm

Dobbeltdækker
Data  
Indgangsdøre bredde  1200 mm
Indgangsdøre højde 2080 mm
Indvendige døre bredde  570 mm
Indvendige døre højde 2000 mm
Toiletdør handicap bredde 800 mm
Toiletdør handicap højde 1840 mm
Toiletdør standard bredde 520 mm
Toiletdør standard højde 1880 mm

Litra BR 605
Data  
Indgangsdøre bredde  990 mm
Indgangsdøre højde  2000 mm
Indvendige døre bredde  910-1050 mm
Indvendige døre højde 2000 mm
Toiletdør bredde 900 mm
Toiletdør højde 2000 mm