Milepæle i jernbanens historie


Milepæle i DSB's historie
S-tog år for år

Milepæle i DSB's historie

Første IC4-tog ankommer til Danmark

Nærbanedrift ved Aalborg

DSB vinder trafik i udlandet
 Den 7. januar 2003 blev driften af Roslagsbanan ved Stockholm overtaget af selskabet Roslagståg AB, som er ejet af DSB (80%) og det svenske selskab Svenska Tågkompagniet AB (20%). Det var første gang, at det lykkedes et europæisk statsbaneselskab at vinde en licitation uden for sit hjemland.

Roslagsbanan udgår fra Stockholm og deler sig i tre dele nord for den svenske hovedstad. Banens samlede længde er 65 km. Hvert år bruger knap 10 mio. passagerer Roslagsbanan. 35 elektriske togsæt kører på banen, som er særligt smalsporet (afstanden mellem skinnerne er kun 891 mm mod normalt 1435 mm).

Roslagståg AB modtager en årlig kontraktbetaling på 157 mio. SEK for at udføre trafikken på Roslagsbanan. Tilbuddet fra Roslagståg AB blev valgt, blandt andet fordi svenskerne ønskede en bedre service og rettidighed på den udbudte strækning.

I tilfældet med Roslagsbanan valgte DSB som nævnt at bliver partner med en lokal operatør - Svenska Tågkompagniet AB. Kombinationen af DSB's store ekspertise indenfor jernbanedrift og det svenske selskabs lokalkendskab har vist sig at være en succes.

DSB har oprettet en særlig division (DSB International) med henblik på at vinde yderligere trafik i udlandet. Ambitionen er, at 10% af DSB's omsætning i 2007 skal være placeret i udlandet.
 

S-tog år for år

2012
17.01.2012: Kildedal og Måløv ændrer zoneplacering. Kildedal flytter fra 'ren' zone 63 til grænsen mellem zone 53 og 63. Og Måløv flytter fra grænsen mellem zone 63 og 53 til "ren" zone 53.

07.03.2012: Sammen med de andre trafikselskaber i Hovedstadsområdet lanceres App til køb af billetter, klippekort mv.

16.04.2012: Efter forsøgsperioden overgår salg af mobilklippekort (lanceret marts 2011) fra sms til App.

22.10.2012: Fordelsprogrammet S-more ændret navn til DSB Plus Hovedstaden