Pendler du mellem Langå og Brønderslev?

TakPendler tilbuddet fra DSB og NT

 • Pendlertilbuddet består af tilbagebetaling af 30 dage og kan søges, når du har gyldigt pendlerkort til 59 dage og pendler i minimum 3 zoner på strækningen mellem Langå og Brønderslev i perioden 1. maj til 20. september 2020. De 59 dage må gerne være fordelt på flere pendlerkort. Se zoner her.

  Tilbuddet gælder for både eksisterende og nye pendlere, der rejser på følgende pendlerkort og som opfylder gældende betingelser:

  • Pendlerkort købt i DSB app
  • Pendlerkort på Rejsekort pendler
  • Pendlerkort på Rejsekort med pendler kombi
  • Ungdomskort (dog ikke Ungdomskort til 16-19-årige, der ikke er under uddannelse) som minimum har 3 zoner mellem Langå-Brønderslev på den købte strækning mellem hjem og studiested

  Tilbuddet gælder både standard samt DSB 1’ pendlerkort og pendlertillæg.

  Følgende pendlerløsninger er ikke omfattet af tilbuddet:

  • Ungdomskort til 16-19-årige, der ikke er under uddannelse
  • Erhvervskort
  • Pap-pendlerkort (NT’s pap Ungdomskort til ungdoms- og videregående uddannelser er omfattet af tilbuddet)
  • Skolekort
  • Institutionskort, skoleklassekort
  • Pendlerkort købt i Arriva-app'en
  • Pendlerkort købt i Midttrafik-app'en

  Tilbuddet er personligt og kan kun benyttes én gang i perioden pr. person.

  Søg om TakPendler tilbuddet her

  Sidste frist for ansøgning er den 30. november 2020.

 • 1) Du skal købe og bruge et eller flere pendlerkort til sammenlagt minimum 59 dage, som er gældende i minimum 3 zoner på strækningen mellem Langå og Brønderslev i perioden fra den 1. maj til og med den 20. september 2020. Se zoner her

  • a) De 59 dage behøver ikke være købt på én gang. Du kan godt samle dagene sammen - så længe at dit Pendlerkort eller Ungdomskort er gyldigt og du opfylder gældende betingelser
  • b) Efter den 1. maj 2020 kan du søge, så snart du køber dit Pendlerkort eller Ungdomskort. Vi kan dog først behandle din ansøgning, når der er gået minimum 59 rejsedage på dit gyldige Pendlerkort eller Ungdomskort.  

  2) Vi behandler din ansøgning – er alt som det skal være, modtager du pengene der svarer til 30 dage af dit pendlerkorts værdi på din Nem konto i løbet af en måned.

  Søg om TakPendler tilbuddet her

 • Tilbuddet gælder pendlerkort, der er gyldige i perioden fra 1. maj til og med 20. september 2020 mellem Langå og Brønderslev. Du kan benytte dig af NT’s og DSB’s TakPendler tilbud om at få 30 dage tilbagebetalt på dit pendlerkort, hvis:

  • Du pendler minimum 3 zoner mellem Langå og Brønderslev

  For at få tilbagebetalingen skal du udfylde en formular på dsb.dk/TakPendler. Formularen er tilgængelig fra 1. maj til og med 30. november 2020. Bemærk, at der kan gå op til en måned, fra vi har modtaget din ansøgning, til du får svar fra os. Du må gerne ansøge, når du har købt pendlerkort til 59 dage, men da tilbagebetalingen forudsætter, at du har rejst 59 dage i perioden, kan en sagsbehandling og en udbetaling tidligst ske, når perioden med dine 59 dage er udløbet. Derefter kan der gå op til en måned, før du får svar fra os. Vi skal have din ansøgning senest den 30. november 2020.

  Du kan få tilbagebetalt et beløb, der svarer til 30 dage af dit pendlerkorts værdi, når du har købt og rejst sammenlagt 59 dage i perioden. De 59 dage må gerne være fordelt på flere pendlerkort. For pendlerkort, der begynder inden eller slutter efter sporarbejdsperioden, tæller kun de dage med, som ligger inden for perioden 1. maj – 20. september 2020. Tilbuddet gælder for både eksisterende og nye pendlere, der rejser på følgende pendlerkort og som opfylder ovenstående betingelser:

  • Pendlerkort købt i DSB app
  • Pendlerkort på Rejsekort pendler
  • Pendlerkort på Rejsekort med pendler kombi
  • Ungdomskort (dog ikke Ungdomskort tli 16-19-årige, der ikke er under uddannelse) som minimum har 3 zoner mellem Langå-Brønderslev på den købte strækning mellem hjem og studiested

   Tilbuddet gælder både standard samt DSB 1’ pendlerkort og pendlertillæg.

  Følgende pendlerløsninger er ikke omfattet af tilbuddet:

  • Ungdomskort til 16-19 årige, der ikke er under uddannelse
  • Erhvervskort
  • Pap-pendlerkort (NT’s pap Ungdomskort til ungdoms- og videregående uddannelser er omfattet af tilbuddet)
  • Skolekort
  • Institutionskort, skoleklassekort
  • Pendlerkort købt i Arriva-app'en
  • Pendlerkort købt i Midttrafik-app'en

  Tilbuddet er personligt og kan kun benyttes en gang i perioden pr. person.

 • Hvordan søger jeg om udbetalingen af de 30 dage?
  Du kan søge om at få udbetalt de 30 dages værdi, når du har købt og rejst sammenlagt minimum 59 dage. Klik ind på dsb.dk/TakPendler og udfyld formularen, når du sammenlagt har købt 59 dage i perioden fra den 1. maj til og med den 20. september. Du modtager en kvittering for din ansøgning. Vær opmærksom på, at tilbagebetalingen tidligst kan ske, når dine 59 dage er udløbet. Så snart din periode er udløbet, behandler vi din ansøgning. Dog kan der gå op til en måned, fra din periode er udløbet, til du får besked fra os.

  Hvorfor skal jeg ansøge om at få tilbagebetaling af de 30 dage?
  Vores tilbud om tilbagebetaling af 30 dage er et ekstraordinært tilbud, som NT & DSB tilbyder vores pendlerkunder. Da tilbuddet gælder for mange korttyper, har det desværre ikke været teknisk muligt at indbygge automatiske tilbagebetalingsmodeller i vores salgssystemer. Derfor skal du udfylde en formular på dsb.dk/TakPendler for at ansøge om din tilbagebetaling.

  Hvorfor skal jeg vente med at få svar fra jer, til min rejseperiode er forbrugt?
  Vi behandler først din tilbagebetalingssag, når dine 59 dage i perioden er forbrugt. Det skyldes, at der ikke ydes tilbagebetaling på helt eller delvist refunderede pendlerkort.

  Gælder tilbuddet begge rejseretninger?
  Ja, tilbuddet gælder for rejser i begge rejseretninger mellem Langå og Brønderselv, når du har 3 zoner på strækningen.

  Skal jeg købe de 59 dage i ét samlet køb?
  Du må gerne købe 59 dage i ét samlet køb. Men du kan også opdele dit køb i to køb af minimum 30 dage med gyldighed i perioden 1. maj til og med 20. september 2020. Dine gyldige dage kan også være fordelt over tre kort. Hvis du har et kort, som er påbegyndt før 1. maj, og kun en del af kortet er gældende i perioden fra 1. maj, så tæller dagene fra 1. maj og frem med i de samlede 59 dage. Men helt eller delvist tilbagebetalte pendlerkort tæller ikke med i de 59 dage.  

  Kan jeg gøre brug af tilbuddet, hvis de 59 dage ikke er sammenhængende?
  Ja, så længe dine 59 dage ligger i perioden 1. maj til og med 20. september 2020, så må der gerne være pause mellem dine pendlerkort. Du kan for eksempel have et kort, som gælder 1. maj - 1. juni, og så holde en ferie og derefter have et nyt kort, som gælder fra 1. august til 1. september. Du kan dog først søge om tilbagebetalingen, når du har købt de sammenlagt 59 dage.

  Kan jeg gøre brug af tilbuddet, hvis jeg ændrer rute eller serviceniveau i perioden?
  Ja, hvis du opfylder betingelserne, men tilbuddet er kun gældende for kort, som ikke er tilbagebetalt eller delvist tilbagebetalt i perioden. Men har du købt ét kort, som opfylder kriterierne eksempelvis i maj, og så i august har behov for andre zoner eller andet serviceniveau, som stadig opfylder betingelserne, så gælder vores tilbud stadig. Det vil i så fald være prisen for det billigste pendlerkort, som du får refunderet 30 dage af.

  Hvad er fristen for ansøgning om tilbagebetaling?
  For at benytte tilbuddet, skal vi senest have modtaget din ansøgning 30. november 2020.

  Hvornår er sidste købsmulighed for at kunne benytte TakPendler tilbuddet?
  Sidste chance for at købe et kort, som er gyldigt for at kunne få 30 dage tilbagebetalt er køb af pendlerkort med uafbrudt gyldighed gældende fra den 24. juli, så du kan nå at have 59 rejsedage inden tilbudsperidoens udløb. Bemærk, at du kan samle 59 dage ved at sammenlægge købte pendlerkort, du har rejst for i hele peridoen fra den 1. maj til og med den 20. september.

  Jeg har et Ungdomskort, hvilke særlige regler gælder for det?
  Hvis du har et Ungdomskort, så skal de 3 zoner på strækningen mellem Langå og Brønderslev være gældende for relationen, der er købt mellem hjem og studiested. Du får refusion svarende til den egenbetaling, du har betalt for dit Ungdomskort. Ungdomskort til 16-19-årige, der ikke er under uddannelse, er ikke inkluderet i tilbuddet, da disse kort ikke er knyttet op til en fast pendlerstrækning.

  Gælder tilbuddet også for børn eller pensionister på pendlerkort?
  Ja, tilbuddet gælder alle kundetyper på de pendlerkorttyper, som er nævnt ovenfor, som kan søge om tilbuddet. For børn kan forældrene opgive deres NemKonto til udbetaling af tilbagebetalingen.

  Jeg har DSB1’ tillæg, hvilke særlige regler gælder der for det?
  Hvis du har et DSB1’ tillæg, skal det følge dit pendlerkort, og opfylde de samme betingelser. Det er perioden for selve pendlerkortet og ikke tillægget, som de 59 dage beregnes ud fra. Når du udfylder formularen, vil du kunne krydse af, at du også har et DSB1’ tillæg, så vil det blive medregnet i din tilbagebetaling. Tillægget skal dog også have en varighed på minimum 59 dage for at opfylde betingelserne. Hvis du kun har tillæg til 30 dage, så er det ikke omfattet af refunderingen.   

  Hvordan får jeg udbetalt de 30 dage, og hvor lang tid går der?
  Udbetalingen af værdien af 30 dage sker til din NemKonto. 
  Sender du din ansøgning, når din periode er udløbet, kan der gå op til en måned, før du får svar fra os. Sender du din ansøgning, før din 59 dage er udløbet, kan der gå op til en måned fra udløb, til du får svar.

  Spørgsmål eller vejledning – hvor skal jeg henvende mig?
  Hvis du har spørgsmål til ordningen eller brug for vejledning til at udfylde skemaet, så skal du kontakte DSB Kundeservice på 70 13 14 15, uanset om du har dit pendlerkort hos NT eller DSB , om det er på app, rejsekort, Ungdomskort mv.

  Kan jeg søge om tilbagebetaling hos DSB, når jeg har købt mit pendlerkort hos NT?
  Ja, NT og DSB samarbejder om TakPendler tilbuddet til pendlerne på strækningen mellem Langå – Brønderslev. Du skal søge her på dsb.dk/TakPendler, og det er DSB, som varetager behandlingen af din ansøgning om at få 30 dage tilbage.

Skal du rejse mellem Langå, Hobro og Aalborg?

Fra april til september begynder Banedanmark arbejdet med at forberede elektrificeringen af jernbanen  mellem Langå, Hobro og Aalborg. 

Du skal derfor være forberedt på perioder med færre tog, ændrede tider og Togbusser.

Læs mere på dsb.dk/nordjylland

Skal du rejse med Nordjyske Jernbaner mellem Aalborg og Brønderslev?

Så skal du være opmærksom på, at der hen over foråret og sommeren i flere perioder er sporarbejde på strækningen. 

 

Læs mere på Nordjyllandstrafikselskab.dk