Hvilke betingelser skal jeg opfylde?

Tilbuddet gælder pendlerkort, der er gyldige i perioden med sporarbejde på Sydbanen fra 28. marts til og med 29. november 2020. Pendlere på Sydbanen tilbydes ekstraordinært i 2020 at kunne benytte tilbuddet to gange i perioden.

Du kan to gange benytte vores tilbud om at få 30 dage tilbagebetalt på dit pendlerkort, hvis enten:

 • Du pendler minimum 4 zoner mellem Rødby-Ringsted
 • Eller dit pendlerkort starter/slutter i Glumsø.

 

For at få tilbagebetalingen skal du udfylde en formular på dsb.dk/Sydbanen. Formularen er tilgængelig fra 1. april til og med 31. januar 2021. Bemærk at der kan gå op til en måned fra vi har modtaget din ansøgning til du får svar fra os. Du må gerne ansøge, når du har købt pendlerkort til 59 dage, men da tilbagebetalingen forudsætter, at du har rejst 59 dage i perioden, kan en sagsbehandling og en udbetaling tidligst ske, når perioden med dine 59 dage er udløbet. Derefter kan der gå op til en måned, før du får svar fra os. Vi skal have din ansøgning senest den 31. januar 2021.

Du kan få tilbagebetalt et beløb, der svarer til 30 dage af dit pendlerkorts værdi, når du har købt og rejst sammenlagt 59 dage i perioden med sporarbejde. De 59 dage må gerne være fordelt på flere pendlerkort. For pendlerkort, der begynder inden eller slutter efter sporarbejdsperioden, tæller kun de dage med, som er i perioden med sporarbejdet. Når du har nye sammenlagte 59 dage i perioden, kan du søge om at gøre brug af tilbuddet en gang mere. 

Tilbuddet gælder for både eksisterende og nye pendlere, der rejser på følgende pendlerkort og som opfylder ovenstående betingelser:

 • Pendlerkort købt i DSB app
 • Pendlerkort købt i DOT app
 • Pendlerkort på Rejsekort pendler
 • Pendlerkort på Rejsekort med pendler kombi
 • Ungdomskort (dog ikke Ungdomskort til 16-19-årige) som minimum har 4 pendlerzoner mellem Rødby og Ringsted på den købte strækning mellem hjem og studiested eller pendler fra/til Glumsø

 Tilbuddet gælder både standard samt DSB 1’ pendlerkort og pendlertillæg.

Følgende pendlerløsninger er ikke omfattet af tilbuddet:

 • Ungdomskort til 16-19 årige, der ikke er under uddannelse
 • DOT Pensionistkort (på pap eller Rejsekort)
 • Pap-pendlerkort købt i DOT webshop. inkl. Skoleklassekort og Børne- og institutionskort
 • Skolekort
 • Erhvervskort

Tilbuddet er personligt og kan kun benyttes to gange i perioden pr. person.