Ændringer i rejser til/fra Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted

Dine rejser til og fra Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted vil blive berørt af arbejdet omkring Ringsted, fordi der i perioder kun kan køre ganske få tog eller slet ingen på sporene igennem Ringsted. 

Fase 1: Fra søndag den 24. marts til og med lørdag morgen den 30. marts

Fase 2: Fra lørdag morgen den 30. marts til og med onsdag aften den 17. april

  • Myldretid om morgenen (ca. kl. 06.00 - 08.00): Der kører to tog næsten samtidig (med ca. 10 minutters mellemrum) fra Odense mod København. Du skal derfor være forberedt på, at togene vil være meget fyldte, hvis du står på i Korsør, Slagelse, Sorø eller Ringsted.

  • Myldretid om eftermiddagen (ca. kl. 15.00 - 17.00): Der kører to tog næsten samtidig (med ca. 10 minutters mellemrum) fra København mod Odense.

  • Supplerende Togbusser i myldretid: For at sikre at alle kommer godt frem kører vi supplerende Togbusser fra udvalgte stationer i myldretiden. 

  Sådan kører Togbusserne

  Her holder Togbusserne:

  Slagelse: Busterminalen (Ndr Stationsvej)
  Sorø: Foran stationen (Stationspladsen)
  Ringsted: Busterminalen ved stationsbygningen
  Roskilde: Ny Østergade (modsatte side af stationen på parkeringspladsen)
  Ølby: Busterminalen foran stationen (Movia busholdeplads)

  • Uden for myldretid: Der kører kun ét tog i timen i hver retning på hele strækningen mellem Odense og København

  •  Særligt mellem Odense og Slagelse: Der kører to tog i timen hele dagen mellem Odense og Slagelse.

  • Færre tog betyder meget fyldte tog, og at vi ikke kan garantere dig en plads. Og med to afgange så tæt på hinanden kan det desværre også betyde ekstra ventetid for dig som rejsende. De tætte afgange er nødvendige for at give Banedanmark mest mulig sammenhængende arbejdstid

  • Bemærk også, at hvis du skal videre til Borup, skal du med Togbus fra Ringsted.
  • Overvej at flytte dit afrejsetidspunkt til uden for myldretiden, da det vil være nemmere at få plads – du vil få meget svært ved at få plads i de overfyldte tog i myldretiden, især på strækningen mellem Slagelse og Ringsted.

  • Skal du kun til Korsør eller Slagelse, så tjek på Rejseplanen, om det passer for dig at tage regionaltoget fra Odense til Korsør eller Slagelse. Det kører en gang i timen.

  • Bestil pladsbillet til din rejse i god tid

  • Har du barnevogn med, anbefaler vi, at du rejser uden for myldretiden – det er en fordel, hvis den kan klappes sammen.

  • Har du Pendlerkort, har du mulighed for at bestille en Pendlerpladsbillet til kun 10 kr. i DSB appen eller billetautomaterne. Der er et begrænset antal, så også her skal du være i god tid. Læs mere om Pendlerpladsbillet her.

  • Tjek Rejseplanen, før du rejser

Fase 3: Fra onsdag aften den 17. april til og med mandag den 22. april (påske)

  • Du skal med Togbus på strækningen mellem Nyborg og Roskilde fra onsdag før påske den 17. april (om aftenen) til og med mandag den 22. april (2. påskedag). 

  Sådan kører Togbusserne

  Her holder Togbusserne

  Nyborg: På forpladsen ved stationen
  Korsør: Foran stationen (Storebæltsvej
  Slagelse: Busterminalen (Ndr Stationsvej)
  Sorø: Foran stationen (Stationspladsen)
  Ringsted: Busterminalen ved stationsbygningen
  Roskilde: Ny Østergade (modsatte side af stationen på parkeringspladsen)

  • Hvis det er muligt, så rejs i god tid, da rejser med Togbusser typisk betyder længere rejsetid pga. skift mellem tog og bus.

  • Vær også opmærksom på, at du ikke kan have din cykel med i Togbussen.

  • Har du barnevogn med, anbefaler vi, at du rejser uden for myldretiden – det er en fordel, hvis den kan klappes sammen.

  • Tjek Rejseplanen, før du rejser

Kommende faser

Fase 4: Hele tirsdag den 23. april

Fase 5: Fra onsdag den 24. april til og med den 12. juni

Nærmere information følger her på siden.