Arbejdet omkring Ringsted giver større ændringer i togtrafikken mellem Odense og København

Du kan her på siden få et overblik over sporarbejdet og ændringerne, men husk også at tjekke Rejseplanen, før du rejser. Den er altid opdateret.

Hvilken strækning skal du rejse på?

Vælg den strækning, der er relevant for dig, og tjek om sporarbejdet omkring Ringsted får betydning for dine rejser.

Et nødvendigt sportarbejde, der vil berøre dine rejser

Hvad kommer sporarbejdet til at betyde for dig?

Vi vil ikke lægge skjul på, at et så stort anlægsarbejde, som det Banedanmark er i gang med at udføre, får stor betydning for togdriften og dermed din oplevelse som rejsende.

Hvad vil vi gøre for at opveje generne for dig?

Vi kan ikke ændre omstændighederne, men vi kan love at gøre alt for at fortælle om ændringerne, så du kan planlægge dine rejser bedst muligt. Vi vil også udvikle forskellige tilbud, der til dels kan imødekomme det besvær, du måske vil opleve.

Hvorfor udfører Banedanmark sporarbejde?

Der er i dag så meget pres på sporene gennem Ringsted, at strækningen mellem Ringsted og København over Roskilde er blevet en trafikal flaskehals. Vi skal hele tiden være klar til at kunne klare fremtidens transportbehov og togtrafik – lokalt, nationalt og internationalt.