Oversigtskort over sporarbejder

Klik på kortet og få et overblik over de større planlagte sporarbejder

På sporarbejdskortet kan du få et overblik over større planlagte ændringer i togtrafikken. Klik på de røde udråbstegn for at læse om de enkelte sporarbejder. Brug kalenderfunktionen nederst i venstre hjørne for at tilpasse kortet til netop den periode, du er interesseret i.

Om kortet

Sporarbejdskortet bliver løbende opdateret med DSB's ændringer i togtrafikken som følge af Banedanmarks sporarbejder.
Vi opdaterer også løbende Rejseplanen og vores egne digitale køreplaner med ændringer, så søg på din rejse for at få de seneste opdateringer.