Ny køreplan fra december 2019

Ny køreplan for Fjern- & Regionaltog og S-tog

Fjern- & Regionaltog 

Den nye køreplan for Fjern- & Regionaltog trådte i kraft søndag den 15. december 2019. Den nye køreplan ligner den for sidste år, men der er sket visse ændringer flere steder i landet, hvor de største er:

 • InterCity til og fra Aalborg kører nu via Køge Nord i stedet for Høje Taastrup og Roskilde
 • Mere robust køreplan på Kystbanen med større ophold på København H
 • InterCity mellem København H og Hamborg kører nu via Storebælt

Læs herunder om ændringerne for netop den eller de strækninger, du rejser på.

S-tog

Mandag den 16. december 2019 kom der ny køreplan for S-tog. Den nye køreplan betyder dog ingen ændringer, fra det du kender fra sidste år.

Læs mere S-tog nederst på siden.

Se de nye køreplaner

Du kan se de nye køreplaner her.

Se køreplanerne her

Du kan også søge din rejse på Rejseplanen.

Ændringer mellem landsdelene

 • Færre InterCity til Roskilde og Høje Taastrup og flere via Køge Nord

  Fremover kører InterCity-tog til og fra Aalborg via Køge Nord i stedet for Roskilde og Høje Taastrup. InterCityLyn-tog til og fra Aalborg, Struer og Sønderborg kører uden stop mellem København H og Odense.

  InterCity-tog til og fra Aalborg standser undervejs i Ny Ellebjerg og Køge Nord.

  InterCity-tog til og fra Esbjerg vil derfor være de eneste tog mellem landsdelene, der standser i Roskilde, Høje Taastrup og Valby.

  Hvis du har købt dit pendlerkort inden ændringen på strækningen, så gælder det både til rejser med InterCity og InterCityLyn via Roskilde og Køge Nord.

  Skift i Odense

  Rejser du mellem Roskilde eller Høje Taastrup og f.eks. Aarhus, opnår du fremover den bedste skifteforbindelse i Odense, hvor der er forbindelse mellem InterCity-tog til og fra Esbjerg og InterCityLyn-tog til og fra Aalborg.

  Enkelte InterCityLyn standser i Høje Taastrup i myldretiden

  I myldretiden standser enkelte InterCityLyn-tog fortsat i Høje Taastrup. Om morgenen kører togene mod København og om eftermiddagen mod Odense.

  Sådan kører InterCity og InterCityLyn på Sjælland

  koreplansskifte

   

 • Kortere rejsetid med InterCityLyn

  InterCityLyn kører nu uden stop mellem København H og Odense. Rejsen mellem de to byer bliver dermed 5 minutter hurtigere.

  Flere afgange fra København H til Odense

  De tre daglige InterCity-tog fra København H til Hamborg kører nu via Storebælt med stop i Ringsted, Odense og Kolding. Afgangene kører fra København H kl. 7.26, 11.26 og 15.26, og er i Ringsted kl. 7.55, 11.55 og 15.55 og Odense kl. 8.37, 12.37 og 16.37.

  De afgange, hvor vi forventer mange lokale pendlere, vil have ekstra vogne med fra København H til Kolding.

  Ekstra PendlerLyn om morgenen fra København H til Odense via Høje Taastrup og Roskilde

  Efter stort ønske fra pendlerne begynder vi fra 6. januar at køre et ekstra PendlerLyn mellem København og Odense. Toget kører fra København H kl. 7.00 og ankommer til Odense kl. 8.29. Undervejs er der stop i Høje Taastrup, Roskilde og Nyborg, hvilket er til fordel for de, der rejser fra netop Høje Taastrup og Roskilde og som skal være i Odense ved 9-tiden.

  Toget kører alle hverdage fra og med mandag den 6. januar.

   

 • Flere InterCityLyn til Københavns Lufthavn

  Endnu flere InterCityLyn-tog kører nu mellem København H og CPH Lufthavn, så der i dagtimerne er direkte afgange mellem Københavns Lufthavn og landsdelene to gange i timen.

  InterCity-tog til og fra Aalborg kører fortsat mellem København H og CPH Lufthavn.

Ændringer på Sjælland

 • Mere robust køreplan på Kystbanen og over Øresund

  På Kystbanen mellem København H og Helsingør fortsætter grundstrukturen fra 2019, og der sker kun få ændringer, som samlet set gør køreplanen mere robust.

  Vi lægger tre minutters ekstra køre- og holdetid på rejser mellem Malmö C og Helsingør. Mellem København H og Helsingør er der lagt et minut på køretiden, mens togene skal holde nogle ekstra minutter på København H.

  Samlet set gøres køreplanen på Kystbanen endnu mere robust for at modvirke, at forsinkelser spreder sig fra Sverige til Kystbanen.

  Supplerende myldretidstog standser i Hellerup

  Efter ønske fra Pendlerklubben Kystbanen standser de supplerende myldretidstog fremover i Hellerup.

  Der kører mange tog mellem København H og Helsingør, og det er derfor ikke muligt at standse ved flere stationer uden at springe andre over. Det betyder, at de supplerende myldretidstog ikke længere standser i Snekkersten.

  Sådan kører Kystbanen

  koreplansskifte

 • Færre InterCity til Roskilde og Høje Taastrup og flere via Køge Nord

  Fremover kører InterCity-tog til og fra Aalborg via Køge Nord i stedet for Roskilde og Høje Taastrup. InterCityLyn-tog til og fra Aalborg, Struer og Sønderborg kører uden stop mellem København H og Odense.

  InterCity-tog til og fra Esbjerg vil derfor være de eneste tog mellem landsdelene, der standser i Roskilde, Høje Taastrup og Valby.

  Ekstra morgenafgange fra Roskilde til København

  I den nye køreplan starter vi to regionaltog op i Roskilde, som kører til København H lige før to store InterCity-tog, så der er bedre plads til lokale pendlere fra Roskilde.

  De to nye afgange kører fra Roskilde kl. 7.03 og 8.03 og ankommer på København H kl. 7.26 og 8.26. Der er stop i Trekroner og Høje Taastrup undervejs.

 • Fra Køge Nord med InterCity

  InterCity-tog til og fra Aalborg standser nu hver time i Køge Nord, mens InterCityLyn-tog kører uden stop mellem København H og Odense.

  Tog hver halve time mod Ringsted og København

  I dagtimerne vil der være tog fra Køge Nord hver halve time i begge retninger, da regionaltogene til og fra Nykøbing F fortsat standser på stationen:

  • Mod Ringsted kører togene i minuttal 25 og 59
  • Mod København kører togene i minuttal 00 og 34
 • Fra Ny Ellebjerg med InterCity

  InterCity-tog til og fra Aalborg standser nu i Ny Ellebjerg hver time. Dermed bliver det en naturlig skiftestation for rejser mellem København og landsdelene, da der i forvejen kører flere S-togslinjer fra Ny Ellebjerg.

  Tog hver halve time mod Ringsted og København

  I dagtimerne vil der være tog fra Ny Ellebjerg hver halve time i begge retninger, da regionaltogene til og fra Nykøbing F fortsat standser på stationen.

 • Regionaltog til Slagelse hele ugen

  Regionaltog til og fra Slagelse kører fremover også om aftenen og hele weekenden. Det giver endnu flere afgange mellem Roskilde, Ringsted, Sorø og Slagelse hele ugen. I Ringsted er der forbindelse mellem regionaltog og InterCity-tog til og fra Aalborg.

  Regionaltogene til og fra Slagelse standser fortsat ved alle stationer undervejs.

 • Færre tog i morgenmyldretiden

  Vi fortsætter med at køre tog til og fra Hedehusene hver halve time, men de supplerende myldretidstog om morgenen standser i den nye køreplan ikke længere i Hedehusene.

  Ændringen skyldes, at togene i den nye køreplan kører med tre minutters mellemrum.

 • Morgentog til RUC hele året

  Toget fra København H kl. 7.34 til Roskilde kører nu alle hverdage og standser undervejs i Høje Taastrup (kl. 7.46) og Trekroner (kl. 7.53).

 • Flere tog mellem Holbæk og København om aftenen

  Efter stort ønske fra de lokale pendlere kører togene mellem København og Holbæk fremover hver halve time hele aftenen på alle hverdage.

  For at kunne køre flere tog om aftenen fjernes et enkelt myldretidstog om morgenen fra Holbæk til København H i den nye køreplan.

 • Tog til Næstved om natten

  Efter ønske fra Pendlerklubben Næstved kører vi to ekstra afgange fra København H til Næstved natten efter fredag og lørdag.

  De to tog til Næstved kører fra København H kl. 1.43 og 3.43 natten efter fredag og lørdag og standser ved alle stationer undervejs.

  Fra Næstved til København H kører togene hver lørdag og søndag kl. 3.09 og 5.09 og ankommer til København H kl. 4.17 og 6.17.

Ændringer på Fyn

 • Nye afgangstider

  Fra Langeskov er der nye afgangstider, da InterCity-toget mellem København og Esbjerg nu standser på stationen.

  • Fra Langeskov mod København kører togene i minuttal 04
  • Fra Langeskov mod Odense og Esbjerg kører togene i minuttal 57

  Nyt morgentog til Odense

  Til gavn for pendlere kører vi et regionaltog fra Nyborg kl. 7.14 med stop i Langeskov kl. 7.23 og ankomst i Odense kl. 7.30. Toget fortsætter efter et kort ophold til Fredericia.

 • Kortere rejsetid med regionaltoget mellem Odense og Fredericia

  Rejsetiden med regionaltog mellem Odense og Fredericia er nu op mod seks minutter kortere.

  Det skyldes, at InterCity-togene kører med lidt ændrede tider på strækningen, og regionaltogene kan derfor komme hurtigere frem.

Ændringer i Jylland

 • Ingen InterCityLyn mellem Thisted og Struer

  I den nye køreplan kører de to daglige InterCityLyn-tog ikke længere helt til og fra Thisted, men kun til og fra Struer.

  Arriva kører i stedet regionaltog mellem Thisted og Struer, der har forbindelse til vores InterCityLyn-tog.

Ændringer til/fra Tyskland

 • InterCity mellem København H og Hamborg via Storebælt

  Fra køreplansskiftet begynder de direkte InterCity-afgange mellem København H og Hamborg at køre via Storebælt i stedet for Rødby-Puttgarten. Der vil være tre daglige afgange hver vej hele året.

  • Fra København H kører tog til Hamborg kl. 7.26, 11.26 og 15.26 med ankomst i Hamborg kl. 12.02, 16.02 og 20.02
  • Fra Hamborg er der afgang kl. 8.53, 12.53 og 16.53 med ankomst på København H kl. 13.33, 17.33 og 21.33

  Turen til Hamborg via Storebælt er op mod 17 minutter hurtigere end via Rødby-Puttgarten.

  Tre direkte afgange mellem Ringsted, Odense og Hamborg

  Der er stop i Ringsted, Odense, Kolding og Padborg undervejs. Ringsted og Odense får dermed tre daglige direkte afgange til Hamborg.

 • Fem direkte forbindelser mellem Kolding og Hamborg

  Der er ingen ændringer for de direkte InterCity-tog mellem Aarhus H og Hamborg. Mellem Kolding og Hamborg kører der fremover i alt fem tog dagligt, fordi InterCity-togene mellem København og Hamborg nu også kører via Kolding.

Ændringer for S-tog

 • Ingen ændringer

  Alle S-togslinjer fortsætter med at køre, som de har gjort i dette års køreplan, og standser ved de samme stationer.

  Sådan kører S-togene

  koreplansskifte