Servicestandarder for Trafikinformation

Som kunde kan du have brug for at vide, hvad du kan forvente at få af trafikinformation på din rejse. Her på siden er DSB's servicestandarder for trafikinformation, højtalerudkald i tog samt et koncept for planlagte ændringer, der beskriver den trafikinformation, du kan forvente under planlagte ændringer som eksempelvis sporarbejder og større events.

Servicestandarderne beskriver den trafikinformation, vores kunder kan forvente på rejsen med DSB. Samtidig er standarderne klare krav til DSB om den trafikinformation, der skal leveres. Servicestandarderne er dermed en forventningsafstemning mellem kunden og DSB.

  1. Koncept for trafikinformation ved planlagte ændringer (pdf)
  2. Servicestandarder for skærme og højttalerudkald på stationer (pdf)
  3. Servicestandard i Fjern og Regionaltog, Lokofører alene (pdf)
  4. Servicestandard i Fjern og Regionaltog, Lokofører med togfører (pdf)
  5. Servicestandard i Fjern og Regionaltog, Togfører (pdf)
  6. Servicestandard i S-tog, Lokofører (pdf)