Preben Steenholdt Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 27. april 2011

Lokomotivinstruktør i DSB
Næstformand for Dansk Jernbaneforbund
Formand for Vejlekassen c/o Tjenestemændenes Forsikring
Medlem af bestyrelsen for Dan Ejendomsservice A/S
Medlem af bestyrelsen for Tjenestemændenes Forsikring
Medlem af bestyrelsen for Interesseforeningen
Medlem af bestyrelsen for Forsikringsagenturforeningen afd. 1
Medlem af bestyrelsen for Transporterhvervets Uddannelser (TUR)

Født: 1956

Uddannelse:
1977: Uddannet klejnsmed
1978: Afsluttet militæruddannelse
1983: Lokomotivføreruddannelse
1998: Uddannet til kørsel i Sverige

Karriereforløb:
2008: Lokomotivinstruktør
1999: Lokomotivfører kørelærer
1983: DSB: Lokomotivfører
1980: Islev & Hagen A/S Pneumatik
1973: EK Kornerup