Klaus Skafte Nielsen

Medarbejderrepræsentant

Indtrådt I DSB’s bestyrelse den 29. juni 2018
Formand for AC DSB
Formand for Djøf DSB

Født:
1961

Uddannelse:
1989: Cand. techn. soc Roskilde Universitet

Karriereforløb:
1994: DSB
1991: Konsulent
1991: Storstrøms Amt
1991: Dragør Kommune