Carsten Gerner

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 24. april 2012

Medlem af bestyrelsen for Hempel Fonden
Medlem af bestyrelsen for Hempel Holding A/S
Medlem af revisionsudvalget for Hempel A/S
Medlem af bestyrelsen for Ib Andresen Industri A/S
Medlem af bestyrelsen for IAI Holding A/S
Medlem af bestyrelsen for Boligfonden DTU
Medlem af bestyrelsen for H-Kollegie Fonden

Født:
1953

Uddannelse
1978 - Cand. merc., Handelshøjskolen i Aarhus 1985 - Statsautoriseret revisor

Kompetencer
Erfaring med topledelse og bestyrelsesarbejde i større virksomheder
Indsigt i revision, regnskab, intern handel samt risiko- og finansiel styring
Erfaring med statslige virksomheder og disses særlige udfordringer
Erfaring med strategi- og organisationsudvikling

Karriere
2011 - : Administrerende direktør i CGE ApS
2003: Territory Senior Partner/CEO i PWC Danmark
1998: Partner i PWC Europa og Danmark
1994: Price Waterhouse, London
1989: Partner hos Price Waterhouse/Seier-Petersen
1978: Price Waterhouse