Carsten Gerner

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 24. april 2012

Medlem af bestyrelsen for Ib Andresen Industri A/S
Medlem af bestyrelsen for IAI Holding A/S
Medlem af bestyrelsen for Boligfonden DTU
Medlem af bestyrelsen for Impero A/S

Født: 1953

Uddannelse:  Cand. merc. og Statsautoriseret revisor

Kompetencer:

  • Erfaring med topledelse og bestyrelsesarbejde i større virksomheder
  • Indsigt i revision, regnskab, intern handel samt risiko- og finansiel styring
  • Erfaring med statslige virksomheder og disses særlige udfordringer
  • Erfaring med strategi- og organisationsudvikling

Karriere:
2011 - : Administrerende direktør i Carger Invest ApS
2003: Territory Senior Partner/CEO i PWC Danmark
1998: Partner i PWC Europa og Danmark
1994: Price Waterhouse, London
1989: Partner hos Price Waterhouse/Seier-Petersen
1978: Price Waterhouse