Lone Riis

Medarbejderrepræsentant

Indtrådt i DSB’s bestyrelse den 8. marts 2019.


Overtrafikkontrollør i DSB

Lokal tillidsrepræsentant

Kredsformand og næstformand i HK Trafik & Jernbane

Født: 1974