Valdemar Troelsø - Underdirektør Fremtidens S-bane

Jeg hedder Valdemar, er uddannet ingeniør og har været i DSB siden 1997. Jeg har været heldig at få lov til at arbejde med en række af Danmarks største indkøbs- og forretningsudviklingsprogrammer og har etableret helt nye funktionsområder i virksomheden – det er virkelig et privilegie at arbejde med områder der i høj grad kommer til at definere fremtiden.

I sin tid valgte jeg DSB for at få mulighed for at gøre en forskel – ikke blot for en ejer eller en aktionær men for en stor del af den danske befolkning. Det er stadig vigtigt for mig, at mit arbejde indgår i en større sammenhæng; både i forhold til mange menneskers hverdag men også på et større plan i forhold til mobilitet og klima.

Jeg leder afdelingen Fremtidens S-bane. Den er helt nystartet men heldigvis får vi god hjælp fra de kolleger, som arbejder med at indkøbe nye tog, bygge værksteder og forandre jernbanen på landsplan. En tilsvarende forandring – måske endda større – skal vi nu i gang med at forberede på S-banen.

Opgaven er fascinerende fordi den indeholder så mange elementer der skal passe sammen; en krævende business case, et interesseret leverandørmarked, ny teknologi i et eksisterende set-up, nye drifts og sikkerhedsregler, store organisatoriske tilpasninger og ikke mindst det forhold, at forandringen skal ske i et system der dagligt bruges af 350.000 kunder.

Det er helt sikkert også en opgave der kræver ydmyghed og omtanke – netop derfor er den fase vi går ind i nu så vigtig, for det er nu, vi skal have skabt det fundament for forandringen som skal bære de næste 10-15 år. At få skabt det stærke team, finde gode strategier og løsninger og få dem implementeret i denne skala er virkelig noget der giver mig energi – og så er det samtidig både sjovt og inspirerende at arbejde i et set-up hvor nye og gamle DSB kolleger arbejder tæt sammen med vores internationale rådgiverteam.

Stig Ove Nilsson - Infrastrukturchef

Jeg har været i DSB i 15 år. Jeg startede som projektleder for et IT-projekt på S-tog for senere at overgå til chefjobbet for S-tog Produktionsplanlægning. I afdelingen arbejder vi med mange meget forskellige jernbanespørgsmål og opgaver. Vi arbejder med netredegørelse, adgangskontrakt, svar og bemærkninger til diverse høringer samt forvalter ejeransvaret for DSB’s spor, kørestrøm, sikring, forsyningsanlæg, vaskeanlæg og meget mere. Derudover står vi for ombygning og ny-anlæg af disse installationer.

Bidraget fra Infrastruktur til Fremtidens S-baneprojektet, er kendskabet til banen og de installationer der findes på og omkring en jernbane, samt de regelsæt og vilkår der er knyttet til jernbanen. Udfordringen i Fremtidens S-bane er i imidlertid, at der skal gennemføres en automatisering af en gammel S-bane, hvilket er en unik opgave som det er svært at finde fortilfælde for. Det er en meget spændende opgave, og samtidig en opgave jeg har stor respekt og ydmyghed over for.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

Jan Hendriksen

Mit navn er Jan Hendriksen, og jeg har været en del af programmet Fremtidens Tog siden september 2015. Jeg er team lead for afdelingen Udbud & Indkøb og har herunder ledet den omfattende markedsanalyse for Fremtidens Tog. Uddannelsesmæssigt har jeg en baggrund som cand.merc. i international markedsføring. Jeg har gennem hele arbejdslivet beskæftiget mig med markedsanalyse, strategi og markedsføring samt salg indenfor jernbane og transportsystemer, og siden jeg kom til DSB, altså også med indkøb af samme. At indkøbe nye tog til DSB og Danmark er utroligt spændende og udfordrende, dels for der er tale om meget store og komplekse indkøbsprojekter, men også fordi, det er noget som berører rigtig mange mennesker og som mange har en mening om.

I Fremtidens S-bane skal jeg særligt bidrage til markedsanalysen, således at de erfaringer og den viden som er opbygget i Fremtidens Tog kan videreføres til Fremtidens S-bane. Fremtidens S-bane indeholder nogle yderligere dimensioner og dermed kompleksitet i forhold til Fremtidens Tog, idet Fremtidens S-bane også indeholder infrastruktur, som skal opgraderes. Herunder en række afhængigheder til allerede igangværende opgraderinger, så som signalsystemet CBTC. Det bliver altafgørende at få afdækket og håndteret de mange grænseflader og samtidig sikre at udbudspakken/-pakkerne designes, så de tiltrækker de bedste leverandører på markedet.

Nanna Eram Jensen

Mit navn er Nanna, og jeg er leder af det juridiske team i Fremtidens Tog, herunder Fremtidens S-Bane. Jeg er uddannet advokat og har en fortid fra advokatbranchen. Jeg har har været ansat i DSB i fire år, og tiden er fløjet afsted. Jeg valgte at arbejde i DSB af flere årsager; udover den samfundsmæssige vigtige og komplekse opgave, DSB står overfor, var det muligheden for at arbejde med juraen ”indefra”, at være med fra A-Å, at få mere ansvar, at få mulighed for til dagligt at arbejde med andre end jurister og for at få praktisk erfaring med fx økonomi, strategi og politik.

Min juridiske afdeling har det overordnede ansvar for den juridiske rådgivning af Fremtidens S-Bane. Som offentlig ejet virksomhed er DSB underlagt udbudsreglerne, og den vigtigste opgave for mit team er at styre Fremtidens S-Bane smidigt igennem indkøbene inden for rammerne af udbudsreglerne. Det lyder nemmere, end det er – men det er udfordrende og sjovt. Opgaverne spænder vidt og er fx udarbejdelse af en kontrakt- og udbudsstrategi, løbende kontraktfortolkning, udarbejdelse af samarbejdsaftaler, udarbejdelse af udbudsdokumenter, udarbejdelse af indkøbskontrakterne, løbende rådgivning og undervisning og anden juridisk ad hoc rådgivning. I modsætning til mange andre steder er mit team en integreret del af teamet og er derfor ikke ”bare” en rådgiver fra sidelinjen.

Jeg kan uden at blinke sige, at mit job er det sjoveste, jeg nogensinde har haft. Det er spændende, udfordrende og komplekst. Det spændende for mig ligger i kompleksiteten. Selv med de bedste og mest erfarne kollegaer og rådgivere ombord, kan ingen sige, at de har prøvet netop det her før. Projektets tekniske kompleksitet er udfordrende i sig selv, og dertil kommer den kompleksitet, der ligger i at skulle tilpasse det ind i en udbudsretlig kontekst samtidig med at skulle balancere kommercielle og politiske interesser. Det er absolut også motiverende at være med til at understøtte Danmarks vision om at blive grønnere, DSB’s vision om at blive subsidiefri – og tanken om at kunne vise resultaterne frem for mine børn og børnebørn en dag og kunne fortælle røverhistorier om, at det har jeg været med til.

Lars Slott Jensen

Jeg arbejder i DSB fordi jeg synes, at arbejdet med tog er spændende, at kollegerne er gode, og at den stemning vi har i mit team er rigtig god. Ikke mindst synes jeg, at jeg har stor indflydelse på mine opgaver. Jeg har været 25 år i DSB og har i den periode oparbejdet en stor viden om jernbanedrift, rullende materiel samt ledelse af medarbejdere. Det er meget afvekslende arbejde med en god blanding af intensitet i arbejdet, stort fokus på de rammer som industrien kan tilbyde samt at det rullende materiel skal være så godt som muligt for togrejsende i Danmark.

I min afdeling er vi ansvarlige for den tekniske udførelse af de tog vi køber, derfor har jeg flest ingeniører ansat. Vi bidrager med viden om teknik ind i Fremtidens S-Bane. Afdelingen skal sikre, at alle tekniske spørgsmål bliver samlet op og besluttet i de relevante fora for netop det spørgsmål. Endvidere er jeg som chef ansvarlig for at specifikationen af produktet, det være sig et tog, et stykke vedligehold eller en simulator lever op til de for projektet gældende ”guiding principles” og når virkeliggjort vil udbrede glæde blandt passagererne. Arbejdet sker i samarbejde med DSB’s øvrige deltager i projektet, DSB interessenter samt i samarbejde med de rådgivere vi har på netop dette projekt.

Det der gør opgaven spændende for mig er, at jeg kan se det rullende materiel der findes ude på skinnerne virke og det giver et bidrag til den offentlige transport. Dette sker som et resultat af det arbejde vi laver i dag på for eksempel Fremtidens S-Bane. Specifikt arbejder vi med mange forskellige nye ting, der er på vej ud til passagererne og jeg glæder mig til at se disse ting virke.