Renovering af fredede perrontage på Københavns Hovedbanegård

Renovering af fredede perrontage på Københavns Hovedbanegård

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
17. maj 2004 kl. 10:32

Tagene over de seks perroner på Københavns Hovedbanegård står foran en renovering, og arbejdet går i gang i begyndelsen af maj. Det vil ikke påvirke togtrafikken til og fra Hovedbanegården, bortset fra tilfælde hvor det kan blive nødvendigt at lade tog benytte en anden perron end den sædvanlige.


Mens arbejdet står på, er der opstillet stilladser til at bære en arbejdsplatform. Nogle af de søjler, som bærer stilladserne, vil være placeret midt på perronerne. Men der sker ingen ændringer i de normale adgangsveje, og i det hele taget lægger DSB vægt på, at Hovedbanegårdens brugere mærker så lidt til renoveringen som muligt.


Perrontagene er de oprindelige fra opførelsen af den nu 93 år gamle hovedbanegård, bortset fra at taget over S-togssporene blev genopført efter en voldsom brand i 1986. Genopførelsen skete i den gamle stil, og den bliver der heller ikke ændret på ved den kommende renovering. Ligesom den øvrige del af Hovedbanegården er perrontagene fredet, og derfor foregår DSB’s renovering i samråd med Kulturarvstyrelsen.


Renoveringen udføres med én perron ad gangen. I første omgang gælder det taget over perronen med spor 3 og 4, hvor arbejdet strækker sig frem til august. Herefter følger perronen med spor 5 og 6. Arbejdet er begrænset til sommerhalvåret og ventes afsluttet i 2006. Udgiften ved renoveringen beløber sig til omkring 60 mio. kr.


Sidste del af tagrenoveringen vil foregå samtidig med, at et andet stort arbejde på Hovedbanegården forventes udført. Det gælder den kommende renovering af de bærende dæk under Hovedbanegården og brokonstruktionerne foran banegården. Herudover undersøges mulighederne for en forlængelse og sænkning af perronerne med sporene 3-4 og 5-6. Ved planlægningen er der lagt vægt på en koordinering af alle disse opgaver for at sikre den mest hensigtsmæssige gennemførelse og for at undgå alt for store indgreb i banegårdens funktioner.Med venlig hilsen


DSB