Priserne i den kollektive trafik justeres efter den generelle prisudvikling

Priserne i den kollektive trafik justeres efter den generelle prisudvikling

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
28. november 2011 kl. 13:52

Den 17. januar 2012 justeres priserne i den kollektive trafik i hele landet. Med en gennemsnitlig merpris på 3,1 procent følger stigningen i den kollektive trafik den generelle pris- og lønudvikling i samfundet

Det er generelt blevet dyrere at være dansker, og ligesom i samfundet i øvrigt oplever den kollektive trafik en situation, hvor man er nødt til at regulere priserne efter den generelle pris- og lønudvikling. Trafikselskaberne er derfor i fællesskab blevet enige om at regulere priserne for rejser med bus, tog og metro inden for det gældende takstloft. Den gennemsnitlige merpris er på 3,1 procent.

"Desværre er en prisstigning i den kollektive trafik uundgåelig. Vi må følge den generelle pris- og lønudvikling, og vores udgifter er steget meget de seneste år, bl.a. prisen på brændstof,« siger Anne-Lise Bach Sørensen, salgsdirektør hos DSB og fortsætter:

"Men samtidig er det værd at bemærke, at priserne for en bus- eller togbillet de seneste år er steget mindre end prisen på andre forbrugsvarer. For eksempel er prisen for pendlere på de lange rejser blevet holdt i ro de sidste tre år."

Kontant- og mobilbilletter i hovedstaden holdes i ro
For kunder i hovedstadsområdet, der rejser på kontantbilletter og de populære mobilbilletter, får prisstigningerne ingen konsekvenser overhovedet. Det skyldes et ønske om at holde kontantbilletpriserne i hovedstadsområdet i ro.

Samtidig har kunderne i hovedstadsområdet over de senere år fået mere og mere for pengene.

"Vi har blandt andet introduceret mobilbillet, mobilklippekort og søndagsbilletten til 14 kroner i hele hovedstadsområdet, og snart kommer rejsekortet. Kunderne får hele tiden nye tilbud, som vi kan se, de tager godt imod og er glade for," siger udviklingschef i Metroselskabet, Rebekka Nymark.

Uden for hovedstadsområdet stiger kontantbilletten. Dem, der skal rejse længere med fjern- og regionaltog, skal betale en anelse mere for deres billet. Eksempelvis vil en tur fra København til Odense fra den 17. januar koste 258 kroner mod i dag 250 kroner.

Rejsekort er en fordel allerede nu
For de mange tusinde kunder, som bruger rejsekort på deres regionale rejser, er der kontante fordele at hente ved den kommende prisregulering. Det gælder især for mellem- og højfrekvente kunder, der i dag bruger pendler eller 10-turs klippekort. Det gælder ikke for testkunder i hovedstadsområdet, der udelukkende rejser i hovedstadsområdet, men testkunder, der rejser ud og ind af hovedstadsområdet, er omfattet af fordelene. Priserne på rejsekort er individuelle, så derfor anbefales det at tjekke de konkrete priser på rejsekort.dk.

Læs mere om de lokale priser i faktaarket, der følger nedenfor, på movia.dk, m.dk eller dsb.dk. Tjek også om rejsekort er aktuelt og attraktivt for dig på rejsekort.dk


Kontaktoplysninger:

Movias pressetelefon på 36132010 eller 36132011

DSB's pressetelefon på 24680000

Metroselskabets pressetelefon på 72424531

Mvh. DSB, Movia og Metroselskabet


Fakta om prisreguleringer 2012

Ændringerne træder i kraft samtidig med den årlige takstændring tirsdag d. 17. januar 2012.

Hovedstadsområdet – bus, metro, S-tog, lokalbaner

Kontantbilletter 0 procents stigning Klippekort 2,6 - 5,6 procent Ordinære periodekort 2,6 - 4,7 procent Pensionistkort 4,0 - 5,2 procent

Gebyrændringer:
Den nuværende regel for anvendelse af delvis benyttede og ubenyttede klippekort til hel eller delvis betaling for anden rejsehjemmel afskaffes . Der indføres et gebyr på 40 kr. i.f.m. tilbagebetaling af periodekort (inkl. pensionistkort) og ombytning (herunder tidsforlængelse, ændring af zoner samt ændring af zoneantal) af periodekort (inkl. pensionistkort). Der indføres et gebyr på 40 kr. i.f.m. ombytning af ødelagte klippekort.

DSB fjern- og regionalrejser
Enkeltbilletter og 10-turskort: Gennemsnitlig takststigning 3,3 procentPendlerkort: Gennemsnitlig takststigning 5 procentProdukter som DSB '1, Ung, Pensionist og Minigruppe er alle påvirket med 3,3 procent præcis som standardbilletten Rejsekortspriserne vil især være attraktive for de høj- og mellemfrekvente rejsende, hvor en del pendlere også på nogle af de store relationer til og fra København allerede i 2012 vil have fordel af at gå over på rejsekortet. Tjek priserne på www.rejsekort.dk

Se mere om nye billetpriser her:

http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/pressebaggrund/billetpriser-2012