Nye tider på Kystbanen fra 9. januar

Nye tider på Kystbanen fra 9. januar

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
29. december 2004 kl. 15:05

Når den nye køreplan træder i kraft 9. januar, vil kunderne på Kystbanen København-Helsingør møde nye tider. Trafikken bliver udvidet og rejsetiderne kortere, samtidig med at køreplanen byder på nye faste minuttal.

En af nyhederne er etablering af et særligt togsystem i dagtimerne mellem Nivå og Københavns Lufthavn, Kastrup med standsning ved alle stationer undervejs. Denne udvidelse betyder, at der bliver 10 minutters drift mellem Hellerup og Kastrup.

Udvidelse af trafikken medfører, at der mellem Hovedbanegården og Kastrup sker en aflastning af Øresundstogene til og fra Malmö. Men da disse tog bevarer deres størrelse, bliver muligheden for at få en siddeplads bedre.

Kortere rejsetid
Øresundstogene vil i dagtimerne køre uden standsning i Klampenborg, Skodsborg, Vedbæk og Rungsted Kyst. Dermed bliver rejsetiden fra de nordlige stationer til København 6-8 minutter kortere end hidtil. Efter kl. 20, når Nivå-Kastrup togene ikke kører, vil Øresundstogene standse ved alle stationer, men vil alligevel være 2-4 minutter hurtigere end tidligere.

Herudover kører der myldretidstog hvert 20. minut fra Helsingør om morgenen til København og tilsvarende om eftermiddagen fra København til Helsingør. Disse tog standser i begge retninger i Snekkersten, Espergærde, Humlebæk, Rungsted Kyst, Østerport og Nørreport.

Ændringer i faste minuttal
Den nye køreplan betyder ændringer i de faste minuttal for Øresundstogene. Således vil togene fra København H mod Malmö køre tre minutter senere end i dag og togene fra Malmö mod København to minutter tidligere end i dag. Øresundstogenes faste minuttal fra København H mod Helsingør ændres ikke. Derimod kommer der nye minuttal fra Helsingør, og de bliver forskellige, alt efter om det er i dag- eller aftentimerne, henholdsvis 16, 36, 56 og 12, 32, 52.

I den faste 20 minutters køreplan mellem Helsingør og Malmö bliver der som hidtil udelukkende anvendt Øresundstog, mens DSB i Nivå-Kastrup systemet indsætter dels Øresundstog, dels IR4 tog - halvt af hvert. Myldretidstogene mellem Helsingør og København vil køre med en blanding af IR4 tog, dobbeltdækkertog og tog med røde vogne.

Ekstra fokus på rettidig kørsel
Samtidig med køreplanskiftet sætter DSB særlig fokus på Kystbanen. Det sker ikke mindst for at sikre rettidige tog, også med den udvidelse af trafikken, som nu kommer.

Blandt de særlige tiltag er placering af reservetog i både København og Malmö beregnet på at kunne sættes ind, så forsinkelser ikke breder sig. Desuden er der taget skridt til hurtigere udvidelser af kapaciteten i tilfælde, hvor togene bliver overfyldte. Hertil kommer, at opholdstiden på Københavns Hovedbanegård for Øresundstog mod Helsingør er forøget fra to til fire minutter, ligeledes for at sikre rettidig kørsel.

Samtidig opfordrer DSB passagererne til at følge nogle enkle "færdselsregler", som kan bidrage til, at togene kører rettidigt. Det kan man f. eks. gøre ved at give plads til udstigning, ved at bruge alle døre i toget - ikke blot de forreste og bageste - og ved at respektere afgangssignalet.

Som led i fremstødet på Kystbanen iværksætter DSB en omfattende markedsføring rettet mod bilister, der tidligere benyttede tog, men målet er også at fastholde de nuværende kunder. Markedsføringen vil foregå ved hjælp af TV-reklamer, annoncer, plakater på stationerne og hængeskilte i togene.

Ligeledes den 9. januar skifter HUR køreplaner, og der kommer stort set nye minuttal for alle de buslinjer, der kører til og fra stationer på Kystbanen, for at sikre gode korrespondancer mellem tog og bus.