DSB er enig i IC4-undersøgelses konklusioner

DSB er enig i IC4-undersøgelses konklusioner

Vær opmærksom på, at indholdet på denne side kan være uaktuelt.
27. oktober 2011 kl. 15:00

I maj søsatte daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) to undersøgelser i forbindelse med IC4-togene, og DSB supplerede med en tredje undersøgelse.

Den første skulle redegøre for, om IC4-togene har en teknisk kvalitet, der gør dem egnede til at være bærende i landsdelstrafikken. Den anden var en undersøgelse, der skulle afdække behovet for andet materiel, hvis IC4 ikke eller kun delvist kan være den bærende del i landsdelstrafikken. Den tredje undersøgelse, som DSB iværksatte, omhandlede juraen omkring IC4-kontrakten.

Til undersøgelsen om IC4-togenes tekniske kvalitet siger koncerndirektør i DSB Frank Olesen:

»Atkins-rapporten giver en fair beskrivelse, og jeg deler dens konklusioner. IC4-togene er grundlæggende bygget op om et fornuftigt design og gode komponenter,« siger han og tilføjer:

»Når det er sagt, står vi jo over for en række store udfordringer med IC4-togene. Vi er enige med Atkins i, at koblingerne på IC4-togene er for komplekse, og derfor er vi allerede i færd med at se på en anden teknisk løsning. Vi er ligeledes i gang med at nedsætte en særlig arbejdsgruppe, der skal sikre en mere pålidelig drift med IC4,« siger Frank Olesen.

Atkins vurderer i rapporten, at arbejdet med togene kommer til at koste flere penge, men de vurderer samtidig, at IC4-toget stadig vil være et billigt tog, eller "value for money".

For Frank Olesen vil stabil drift med IC4-togene frem over have allerhøjeste prioritet.

»Og her er jeg nødt til at forberede vores kunder på, at vi skal have togene mere og tidligere ud at køre med kunder for ad den vej hurtigst muligt at fange problemerne og få dem rettet, og det vil beklageligvis have nogle gener for kunderne undervejs. Til gengæld vil IC4-toget på den måde hurtigere blive fejlrettet - til stor glæde for de danske togpassagerer.«

Frank Olesen glæder sig over, at Atkins-undersøgelsen vurderer, at DSB overordnet har styr på de processer og kompetencer, der skal til at opgradere og tilpasse togene.

Kontrakt kan ikke ophæves

I maj iværksatte DSB ligeledes en undersøgelse af, hvordan DSB står juridisk over for AnsaldoBreda i forbindelse IC4-leverancen. Her er konklusionen ret klar:

»DSB kan på nuværende tidspunkt ikke hæve hverken IC4- eller IC2-kontrakterne,« siger Frank Olesen og fortsætter:

De to kontrakter er i øvrigt i forbindelse med forliget i 2009 bundet tæt sammen og afhængige af hinanden.

»Men selvom vi juridisk set ikke kan komme ud af IC2-aftalen, har vi valgt at følge Atkins' anbefalinger og afsøge mulighederne i forhold til IC2 med AnsaldoBreda.«

Løsninger til pendlerne

IC4-forsinkelsen får en række afledte effekter for de danske pendlere, og det huer ikke Frank Olesen:

»Jeg skal være den første til at beklage, at DSB som følge af IC4-forsinkelsen ikke har kunnet leve op til de lovede materielforbedringer på en række regionalstrækninger i Danmark,« siger han.

DSB arbejder dog sammen med Transportministeriet på en række løsninger for pendlerne.

»Vi er nødt til at beholde IC3 lidt længere i landsdelstrafikken, men sætter løbende IC4 ind her, efterhånden som vi har flere IC4-togsæt til rådighed. Det vil over tid frigøre IC3 til regionalstrækningerne, så vi kan leve op til vores løfter. Lige nu og her arbejder vi desuden på at forlænge lejemålet af vores dobbeltdækkere, så vi får mulighed for i langt højere grad at sikre siddepladser til vores kunder i myldretiden,« siger Frank Olesen.

Klokken 14.00 i dag har DSB inviteret til pressemøde på IC4-værkstedet i Sonnesgade 21 i Aarhus. DSB har ikke yderligere kommentarer inden pressemødet.

pdfATKINS rapport - dansk version [581 Kb]
pdf Powerpointpræsentation fra pressemøde [4Mb]