Jeg har fået et brev fra Intrum Justitia, som jeg ikke helt forstår.

Vi har herunder prøvet at besvare en del af de spørgsmål du måtte have omkring brevet du har modtaget fra Intrum Justitia. Finder du ikke dit svar her, skal du kontakte Intrum Justitia på en af følgende måder:
Tlf. 33 69 70 05 
Telefontid: mandag – torsdag 9 – 16 og fredag 9 – 15.30
E-mail: 7030@dk.intrum.com

 

Jeg har indgået en aftale med DSB om, at min gæld vil blive overdraget til SKAT. Nu har jeg fået brev fra Intrum Justitia - hvad betyder det?

Svar: DSB har haft nogle udfordringer med at overføre din gæld til SKAT. Vi beklager, at du nu har modtaget et rykkerbrev fra Intrum Justitia . Vi kontakter Intrum Justitia og din gæld bliver naturligvis overført til SKAT som lovet – uden ekstra rykkergebyrer.

Jeg har fået et rykkerbrev fra Intrum Justitia, med højere rykkergebyr og risiko om RKI og SKAT. Jeg har ikke tidligere modtaget rykkere fra DSB – hvad gør jeg?

Svar: DSB har tidligere sendt dig 2 rykkere til din folkeregisteradresse på det tidspunkt. Du skal kontakte Intrum Justitia og indgå en aftale med dem om afvikling af din gæld.

Jeg har modtaget en rykker fra Intrum Justitia , og jeg har ikke rejst med toget -  hvad gør jeg nu?

Svar: Du skal kontakte Intrum Justitia og forklare din situation.

Hvorfor har jeg modtaget to (eller tre) rykkerbreve fra Intrum Justitia. Der er forskelligt beløb på brevene?

Svar: Intrum Justitia sender breve ud vedrørende en kontrolafgift, du ikke har betalt. Alt afhængig af hvilken togtype du har kørt med, får du brev for hver togtype. Hvis du har fået en afgift både i S-toget og på en rejse med det tidligere DSB Øresund, så vil du få to forskellige breve. Har du ydermere kørt med Regional- eller IC-tog, kan du få op til tre forskellige rykkerbreve.

Kan jeg få overført min gæld hos DSB direkte til SKAT – det har jeg prøvet før?

Svar: Nej - DSB har ikke længere mulighed for at sende din gæld direkte til SKAT. DSB har indgået en aftale med Intrum Justitia om inddrivelse af gæld, og du skal derfor kontakte Intrum Justitia og få en aftale med dem omkring afvikling af din gæld.

Jeg ønsker at klage over en kontrolafgift, jeg har modtaget. Jeg har blot haft travlt og glemt de rykkere, jeg hidtil har fået – hvad gør jeg?

Svar: Alle DSB kunder, der ikke betaler deres kontrolafgift, får to påmindelser fra DSB. DSB giver en indsigelsesperiode på 14 dage. Når du nu får en påmindelse fra Intrum Justitia , så er det fordi du enten ikke har gjort indsigelse over din kontrolafgift, eller fordi du ikke har fået medhold i en tidligere klage og derfor skal betale din kontrolafgift.

Ønsker du at klage over en afgift, skal du rette henvendelse til Intrum Justitia. 

Er du utilfreds med den afgørelsen DSB har truffet og ikke vil betale, skal du rette henvendelse til DSB’s Kundeambassadør eller Ankenævnet for bus, tog og Metro.

Mit barn har desværre fået optil flere afgifter, og vi kan ikke betale – hvad gør vi nu?

Svar: Når dit barn ikke betaler sine kontrolafgifter, overgår gælden til SKAT via Intrum Justitia , når barnet er fyldt 16 år. Herefter er det SKAT, der står for inddrivelsen. Der må ikke sendes fordringer på børn under 18 til inkasso, så alle fordringer på børn under 18 går direkte til SKAT, når de rammer Intrum Justitia efter 2. rykker.

Hvorfor kommer der rykkere fra Intrum Justitia, når jeg har rejst med DSB?

Svar: DSB har indgået en aftale med Intrum Justitia omkring aktiv inddrivelse af kontrolafgifter. Da DSB tidligere har sendt 2 rykkere til dig, som du ikke har reageret på, er din gæld nu overgået til inddrivelse hos Intrum Justitia.

Derfor skal du nu kontakte Intrum Justitia og indgå en aftale med dem om afvikling af din gæld. Du vil også kunne få en afdragsordning med Intrum Justitia.

Jeg har fået en rykker fra Intrum Justitia , jeg vil gerne have en afdragsordning hos DSB – kan jeg det?

Svar: Nej - DSB har sendt 2 rykkere til dig, som du ikke har reageret på. Det er muligt at du ikke har modtaget disse, fordi du ikke har opholdt dig på din folkeregisteradresse. DSB har indgået en aftale med Intrum Justitia om inddrivelse af din gæld. Derfor skal du nu kontakte Intrum Justitia og indgå en aftale med dem om afvikling af din gæld. Du vil også kunne få en afdragsordning med Intrum Justitia.

Er det muligt at DSB kan kontakte Intrum Justitia , da jeg blot har glemt at betale?

Svar: Alle kan glemme at betale deres regning, men DSB har overdraget inddrivelsen af din gæld til Intrum Justitia – du skal derfor, som der står beskrevet i den henvendelse, du har modtaget, kontakte Intrum Justitia og få en aftale omkring betaling af din gæld.

Jeg havde en afdragsordning med DSB vedr. betaling af min kontrolafgift og har ikke haft mulighed for at betale mine afdrag. Jeg har ikke umiddelbart modtaget nogen rykker fra DSB, og nu får jeg brev fra Intrum Justitia vedrørende betaling af min gæld – kan jeg genoptage betalingen til DSB?

Svar: Nej - DSB har sendt 2 rykkere ud til dig, som du ikke har reageret på. Det er muligt at du ikke har modtaget disse, fordi du ikke har opholdt dig på din folkeregisteradresse. DSB har indgået en aftale med Intrum Justitia og inddrivelse af din gæld, Derfor skal du nu kontakte Intrum Justitia og indgå en aftale med dem om afvikling af din gæld. Du vil også kunne få en afdragsordning med Intrum Justitia.

Hjalp denne side dig?

Ja Nej Ved ikke