Hvad er forskellen på at købe DSB 10-turskort på faktura og med mit eget dankort?

Dit DSB 10-turskort til rejser over takstgrænser er ikke anderledes, fordi det er købt via WorkPlus.dk. Eneste forskel er selve betalingen, hvor du med WorkPlus.dk slipper for at skulle betale med dankort. I stedet sender vi en faktura en gang om måneden til din virksomhed. 

Du slipper for at skulle lægge ud, og virksomheden sparer administrationstid og får overblik over rejserne. Workplus giver desuden adgang til andre fordele for virksomheden, nemlig mulighed for at købe Print-selv togbilletter og Mobilbilletter i Hovedstadsområdet på faktura.

Takstgrænser og takstområder

LUK

Rejser mellem landsdelene 

Danmark er inddelt i takstområder. Hvis du rejser inden for et takstområde, er det lokale trafikselskab, der fastsætter din pris og udsteder din billet. Rejser du derimod hen over en takstgrænse mellem takstområderne (de grå eller stiplede grå streger på landkortet), fastsætter vi i DSB prisen, og du kan købe en billet eller kort hos os. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et stort takstområde

DSB kan også udstede billetter og kort indenfor dette takstområde. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du Ungdomskort, er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris.  

Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort 

Hjalp denne side dig?

Ja Nej Ved ikke