Vi forenkler priser og billetter

- i Jylland og på Fyn

Vi forenkler priser og billetter i Jylland og på Fyn

Fra 18. marts bliver det mere enkelt at finde den billigste billet til din rejse med tog og bus i Jylland og på Fyn. Sammen med de øvrige trafikselskaber i Jylland og på Fyn ensretter vi nemlig priser og billetter vest for Storebælt og gør hele pris- og billetsystemet mere simpelt.

Som det er nu, er det ikke altid lige nemt at finde rundt i de mange forskellige rabatter, zoner og billettyper, der findes i den kollektive trafik. Og logikken i nogle af priserne kan være svær at se. Det skal en ny reform af priser og billetter nu lave om på.

Priser efter 18. marts

Reformen vil betyde, at du fremover skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne bliver mere forståelige.

Mange vil opleve samme eller lavere priser, når de rejser. For andre vil det blive dyrere. Samlet set hæver vi ikke priserne som følge af ændringerne.

Fra 20. februar kan du se på Rejseplanen, om din pris ændrer sig – husk at søge på rejser efter 18. marts.
Bemærk, at du kun kan se prisændringer for rejser i Jylland og på Fyn.

Du kan læse mere om reformen og se hvilken billettype, der bedst kan betale sig for dig her.

Spørgsmål og svar

  • Ja, efter Takst Vest 18. marts ændres zonesystemet fra DSB-/skinnezoner til Rejsekort-/fladedækkende zoner.

    Der vil stadig være produkter, der fungerer efter DSB-/skinnezoner bl.a. DSB Orange, DSB Gruppebillet, DSB Klapsædebillet, DSB Børneguidebillet og DSB 10-turskort (øst/vest) og Enkeltbillet (øst/vest), men hovedprodukterne henholdsvis Pendlerkort og Enkeltbillet (vest/vest) og (øst/øst) ændres prisberegningen fra Skinnezoner til fladedækkende zoner.

  • Naturlige rejseveje har før Takst Vest 18. marts været defineret af DSB og forstået som, rejser med tog mellem A og B, hvor rejsen ikke måtte krydse sit eget spor og man ikke måtte rejse tilbage i samme retning, som man er kommet fra. Der har dog været enkelt undtagelser.

    Efter 18. marts 2018 vil alle rejseveje være naturlige, uanset om du krydser eget spor eller rejser tilbage i retningen, du er kommet fra.
    Fx hvis du skifter til/fra regional- eller lyntog og rejser retur i den retning, du er kommet fra, til en mindre station på strækningen, hvor lyntoget ikke standser. Fx Kvissel i Nordjylland, hvor man skifter til regionaltog i Frederikshavn og rejser retur med Kvissel.