Takst Sjælland, pendler

Læs mere om ændringerne for pendlere

Hvis du rejser mere end ca. 26 gange om måneden på samme strækning, svarende til ca. 13 returrejser, er pendlerkortet oftest den bedste løsning.

To typer pendlerkort

Fra den 15. januar 2017 vil de nuværende pendlerkort (månedskort, periodekort) være ensrettet på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, så der er to typer pendlerkort:

 • Pendlerkort til 2-8 zoner
 • Pendlerkort til 9 zoner eller mere 

Farvel til ’alle zoner’

I mange år har kunder, der rejser med bus, tog metro, haft fordel af en regel om, at de maksimalt skal betale for 9 zoner i de tre lokale takstsystemer, selvom de rejser meget længere (alle zoners-reglen). 

Den fordel kan ikke opretholdes, når hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn får ét sammenhængende prissystem. Fra den 15. januar 2017 kan du derfor ikke længere købe pendlerkort eller enkeltbilletter til alle zoner. I stedet vil der være sammenhæng mellem rejsens længde og pris. Det vil sige jo længere rejse, jo højere pris.

Det vil naturligvis betyde, at nogle pendleres pris forhøjes. Det er dog kun ca. 8% af rejserne i fx hovedstadsområdet, der i dag foretages som alle-zoners-rejser.

Pendlerkort til 2-8 zoner (korte rejser)

Pendlerkort til 2-8 zoner er et personligt kort til bus, tog og metro, der giver dig ret til et ubegrænset antal rejser i en periode på 30-180 dage i de zoner, der er købt pendlerkort til. 

Sådan udregnes prisen for dit Pendlerkort til 2-8 zoner (korte rejser)

Pendlerkortet udstedes til et antal zoner efter gennemkørselsprincippet, dvs. du betaler for det antal zoner, du kører i, dog minimum 2 zoner.

Du kan med andre ord benytte pendlerkortet til rejser i de på pendlerkortet angivne sammenhængende zoner og ikke, som ved enkeltbilletter på 2-8 zoner, i et antal zoneringe omkring startzonen.

Du kan se, hvor mange zoner du har behov for på det interaktive pendlerzonekort.

For et 30 dages kort er prisen: 

Antal zoner Pris
2 375 kr.
3 525 kr.
4 700 kr.
5 850 kr.
6 1000 kr.
7 1150 kr.
8 1260 kr.

Her kan du købe dit Pendlerkort til 2-8 zoner:

 • DSB app (mobil)
 • Betjente salg samt de fleste 7-Eleven på stationerne (pendlerkort på pap*)
 • www.rejsekort.dk (pendlerkort på rejsekort)
 • DOT Mobilpendlerkort app (mobil)
 • DOT webshop (pendlerkort på pap)
 • Billetautomater i zone 1-99 (fornyelse af pendlerkort på pap)

I DSB app og på automaterne kan der kun købes til 30-59 dage ad gangen.

Prisen for dit pendlerkort er den samme, uanset om du vælger et pendlerkort på pap, køber et pendlerkort i DSB app’en eller rejser på Rejsekort pendlerkort.

I Sydsjælland kan pap-pendlerkort (2-8 zoner) kun købes i postbutikken i Meny Næstved. På Lolland kan pap-pendlerkort (2-8 zoner) kun købes i Kvickly Nakskov. På Falster og Møn er der ikke pap-pendlerkort-salgssteder. Her henviser vi til DOT webshop, hvis du ønsker dit pendlerkort på pap.

Pendlerkort til 9 zoner eller mere (lange rejser)

Pendlerkort til 9 zoner eller mere købes til en rejse mellem to faste destinationer (fx mellem Næstved og København). Når du køber et Pendlerkort til 9 zoner eller mere, vælger du en afgangszone/sted og en ankomstzone/sted. I pendlerkortets gyldighedsperiode kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro i og mellem de zoner, som ligger på en naturlig rejsevej mellem afgangs- og ankomstzonen.

Pendlerkortet er gyldigt til og i en periode fra 30 til 180 dage. Kortet udløber kl. 04.00 natten efter sidste gyldighedsdag.

Sådan udregnes prisen for dit Pendlerkort til 9 zoner eller mere (lange rejser)

Når du køber et Pendlerkort til 9 zoner eller mere, vælger du en afgangszone/sted og en destinationszone/sted. Den pris, du får vist, er beregnet ud fra de op til fem mest naturlige rejseveje.

De naturlige rejseveje er valgt ud fra en kombination af rejsemuligheder med kortest rejsetid, færrest antal zoner og mest benyttede ruter. Dit pendlerkort bliver tildelt gyldighedszoner på baggrund af disse rejseveje, således at du kan rejse mellem din afgangs- og ankomstzone på flere forskellige måder. Dette kan fx være en fordel, hvis der er ændringer i trafikken ét sted, da det giver dig mulighed for at tage ad en anden rute.

Zoner uden beregning

Du vil kunne opleve, at antallet af gyldighedszoner på dit Pendlerkort er højere end det antal zoner, som du betaler for. Du kan fx betale for 10 zoner, men have 14 gyldighedszoner på dit Pendlerkort. Dette er fordi, systemet bag har udregnet de mest naturlige rejseveje mellem din startzone og destinationszone og på den baggrund tildelt gyldighedszoner svarende til disse.

Hvis din rejse starter eller ender i zone 1, eller hvis det ’længste ben’ af din rejse starter eller ender i zone 1 (København), og din rejse er på mere end 9 zoner, så får du zone 1 uden beregning. På samme måde får du zone 57 (St. Heddinge) uden beregning, hvis den længste del af din rejse starter eller ender i denne zone, og denne del af din rejse er på mere end 10 zoner.

Se priseksempler.

Her kan du købe dit Pendlerkort til 9 zoner:

 • DSB app (mobil)
 • www.rejsekort.dk (pendlerkort på rejsekort)
 • DOT Mobilpendlerkort app (mobil)
 • DOT webshop (pendlerkort på pap)

Pendlerkort på pap til 9 zoner eller mere til rejser ud af Sjælland (dvs. mod Fyn og Jylland) kan fortsat fornyes i billetautomater i zone 101-299. I DSB app og på automaterne kan der kun købes til 30-59 dage ad gangen.

Prisen for dit pendlerkort er den samme, uanset om du vælger et pendlerkort på pap, køber et pendlerkort i DSB app’en, DOT Mobilpendlerkort app'en eller rejser på Rejsekort pendlerkort.

Find prisen på dit pendlerkort på det interaktive pendlerzonekort.

Hvad sker der med pendlerkort, der først skal fornyes efter den 15. januar 2017?

Du kan bruge dit pendlerkort inkl. alle zoners pendlerkort, som du plejer, til og med kortets udløbsdato, også selvom dette er efter den 15. januar 2017. Har du et alle zoners pendlerkort, så vær opmærksom på, at første gang du skal forny dit pendlerkort efter den 15. januar 2017, skal du skifte til et Pendlerkort til 9 zoner eller mere – mellem to faste destinationer fx Næstved og København.

Fornyelse af dit kort, inkl. alle zoners-kort, inden den 15. januar 2017

Til og med den 14. januar 2017 var det muligt at forny et eksisterende kort, inkl. alle zoners pendlerkort, op til 6 måneder (30-180 dage).

Hvis du i dag rejser på alle zoners pendlerkort, skal du første gang, du skal forny dit kort efter den 15. januar 2017, skifte til et Pendlerkort til 9 zoner eller mere.

Hvis du rejser på Rejsekort pendlerkort med autofornyelse, kan du forny på eksisterende vilkår op til 6 gange efter den 15. januar 2017 og dermed fortsætte i op til et halvt år med at rejse på fx alle zoners Rejsekort pendlerkort. Når tiden nærmer sig for, at du ikke længere kan forny på ’gamle’ vilkår, vil du modtage en mail med information om, hvordan du skal forholde dig derefter.

Vigtig information omkring Glemt Kort ordning og DSB Pendler Rejsetidsgaranti

Da alle zoners pendlerkortet ikke længere kan købes efter den 15. januar 2017, skal du første gang, du fornyer dit kort efter den 15. januar 2017, skifte til et pendlerkort til 9 zoner eller mere.

Når du skifter til Pendlerkort til 9 zoner eller mere, får du et nyt stamkortnummer. Dette gælder for alle typer kort, altså både på pap, i app og på automaterne.

Hvis du er tilmeldt Glemt Kort ordningen og/eller DSB Pendler Rejsetidsgaranti, så husk at opdatere din information med dit nye stamkortnummer, så din Glemt Kort ordning og/eller DSB Pendler Rejsetidsgaranti fortsat kan fungere med dit nye stamkort.

Vær opmærksom på, at du også får nyt stamkortnummer, hvis du skifter salgskanal, dvs. hvis du fx skifter fra pendlerkort på pap til pendlerkort i app eller fra pendlerkort på pap købt hos DSB til pendlerkort på pap købt via DOT webshop.

Log ind på henholdsvis Glemt Kort og DSB Pendler Rejsetidsgaranti for at opdatere stamkortnummer.

Ændringer for DSB Plus-medlemmer

Medlemmer af DSB Plus kan ikke længere opnå 8 % rabat på online fornyelser af Pendlerkort via DSB plus webshop eller at opnå 5% loyalitetsbonus ved fornyelse 12 perioder i træk. Fornyelser foretaget inden den 15. januar 2017 vil have fuld gyldighed, også selvom servicen er udgået. Det vil sige, fornyelserne kan foretages så mange gange det ønskes via DSB Plus webshop frem til den 14. januar 2017. Fornyelser som er foretaget inden den 15. januar 2017, kan laves med en gyldighed på op til 360 dage.

Hvis du har et DSB Plus Pendlerkort udstedt før den 15. januar 2017, kan du stadig få et gratis erstatningskort, hvis du mister dit pendlerkort. Du kan få erstattet dit kort én gang i hver periode. 

Sådan gør du:

1) Kontakt DSB Billetsalg på din station for at få et nyt stamkort. Husk at medbringe et pasfoto og dit Pendler ID fra DSB Pendler Rejsetidsgaranti, så du beholder samme stamkortnummer.

2) Ring herefter til DSB Kundecenter mandag-fredag kl. 8-15 på 70 13 14 15, tast 1, tast 3 eller skriv til dsbplus@dsb.dk for at få udstedt dit erstatningskort.

Stamkort og værdiindlæg

LUK

Et stamkort indeholder dit navn, adresse og købte zoner samt et vellignende foto af dig selv på 25-35 x 35 mm. Ansigtet skal fylde 2/3 af billedet, og dit ansigt skal være tydeligt og genkendeligt. Religiøs hovedbeklædning er tilladt. 
Du får stamkort når du køber et fysisk Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort til Hovedstaden.

Ved fornyelse af Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort i DSB Billetautomat skal dit stamkort være fra efter 2007, og lavet hos DSB (i DSB Salg & Service, en 7-Eleven eller Kort & Godt på en DSB-station eller via www.dsb.dk).

Kort der er lavet hos fx Movia eller andre trafikselskaber, i kiosker med billetsalg eller andre steder, kan desværre ikke bruges. Har du et sådan kort, kan du få lavet et nyt stamkort gratis i DSB Salg & Service på stationerne inkl. 7-Eleven på stationerne.

Værdiindlæg er dit udskiftelige indlæg i dit Periodekort / Pendlerkort / Pensionistkort med antal af zoner og gyldighedsperiode.

Læs mere om, hvordan du påvirkes, når du rejser som pendler, på dinoffentligetransport.dk