Betingelser for deltagelse

DSB ønsker at blive klogere på studerendes rejsevaner og brug af den offentlig transport i Danmark. DSB giver derfor op til 4.000 studerende mulighed for at rejse gratis med offentlig transport i september måned 2019, mod at DSB får lov til at anvende og analysere oplysninger om de foretagne rejser.

Er der flere end 4.000 studerende, der ønsker at deltage i undersøgelsen, trækker DSB lod om retten til at deltage blandt de indsendte ansøgninger.

Betingelser for lodtrækning om deltagelse:
For at deltage i lodtrækningen skal du:

  • Indsende din ansøgning om deltagelse senest den 25. august kl. 23:59 via formularen på denne side.
  • Være mindst 18 år gammel og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Danmark. Dette skal du dokumentere ved kopi af indskrivningsbrev, studiekort eller lignende.
  • Være medlem af DSB’s fordelsprogram DSB Plus og afgive samtykke til at modtage markedsføring og nyhedsbreve fra DSB Plus.
  • Acceptere at modtage spørgeskemaer om dine rejsevaner før, under og efter undersøgelsen i september 2019. Spørgeskemaerne udsendes af Epinion til alle, der deltager i lodtrækningen – både de der vinder og ikke vinder. Vi forventer at udsende 4 korte spørgeskemaer. Det sidste spørgeskema sendes en uge efter undersøgelsesperioden.
  • Acceptere, at DSB behandler og analyserer de data du indtaster ved din ansøgning om deltagelse, dine svar på spørgeskemaerne samt herudover, hvis du vinder lodtrækningen, oplysninger om de gratis rejser du foretager i undersøgelsesperioden, herunder vedr. rejserute og tidspunkt. Formålet med analysen er at blive klogere på studerendes rejsevaner og efterfølgende kunne tilbyde dig de mest relevante DSB-produkter. Alle data anonymiseres 1 måned efter projektet er afsluttet.

Lodtrækningen 
Lodtrækningen udbydes af DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup (cvr. 25050053). 

DSB trækker op til 4.000 vindere. Vinderne vil blive kontaktet pr. mail onsdag den 28. august.

DSB betaler gevinstafgift af værdien af dine rejser (minimumsværdi ca. 650 kroner). Gevinsten kan ikke ombyttes til andre produkter eller veksles til kontanter.

Persondata
DSB er dataansvarlig, og bruger alene de indsamlede personoplysninger til ovennævnte formål. Alle deltagere i lodtrækningens personoplysninger anonymiseres senest 1 måned efter undersøgelsen er afsluttet. 

Du kan læse om dine rettigheder og DSB’s behandling af personoplysninger i øvrigt på www.dsb.dk/persondata.

Omfattende rejser
Undersøgelsen, og muligheden for at rejse, omfatter et ubegrænset antal rejser med offentlig transport (tog, bus, metro, lokal- og letbane) i Danmark i september måned - dog ikke rejser til, fra eller på Bornholm. Gælder alene standardbilletter. Pladsbilletter og billetter til DSB 1’ er ikke omfattet.

Rejser til udlandet herunder Sydsverige og Tyskland er ikke omfattet. Endvidere er rejser med private fjernbusser ikke omfattet. 

Rejser skal bestilles før rejsen foretages og kan kun bestilles via DSB’s Netbutik på www.dsb.dk. Vinderne får adgang til at bestille rejser pr. 1. september via DSB Plus login. Vinderne vil modtage særskilt information og vejledning om hvordan rejser bestilles. Køber du billetter eller kort på anden måde, end den der anvises, eller rejser du på Rejsekort skal du betale på sædvanlig vis. 

Rejser omfattet af undersøgelsen er personlige og må ikke videregives til eller benyttes af andre end vinderne. Ved mistanke om misbrug vil adgangen til bestille rejser øjeblikkeligt blive spærret. 

Melder du dig ud af DSB Plus bortfalder din mulighed for at bestille rejser omfattet af undersøgelsen.

Ved din indsendelse af formularen accepterer du disse vilkår.

Via elektronisk post, herunder e-mail, sms og apps, brev, pakkefyld og/eller telefonisk henvendelse.

Sydsverige

LUK

Rejser til Sydsverige omfatter rejser til 

  • Skåne
  • Halland
  • Blekinge
  • Västra Götaland
  • Kalmar len