Fra 2. januar 2017 lukker stationsbygningen på Østerport

Fra 2. januar 2017 lukker stationsbygningen på Østerport

For at gøre Østerport Station til et bedre og mere tidssvarende trafikknudepunkt, vil DSB de kommende par år give stationen en gennemgående renovering. Det er alt fra taget til gulvet, der skal skiftes, og det er derfor nødvendigt at lukke for adgangen til stationsbygningen indtil sommeren 2019. Toggangen vil stort set være upåvirket af renoveringen.

Vær opmærksom på følgende:

  • Kommer du fra Oslo Plads, kan du benytte en af de fire trappenedgange
  • Kommer du fra Folke Bernadottes Allé eller Østbanegade, kan du benytte gangbroen
  • Der er elevatorer til perronerne via gangbroen
  • Cykelparkering flyttes til Østbanegade og ved busstoppestedet på Folke Bernadottes Allé
  • Billetter kan købes i automater på perronerne
  • Toiletter forefindes på perronerne ved stationsbygningen
  • Mødestedet for handicapassistancer flyttes til området på perronen ved spor 3/4, hvor der opsættes en billetautomat og en automat til opfyldning af Rejsekort