Som følge af svensk politis seneste udmelding om ID-kontrol er følgende retningslinjer gældende:

Kunden skal fremvise billed-ID.

Billed-ID dokumentet skal være officielt udfærdiget med henblik på at fastslå indehaverens identitet og skal være forsynet med følgende oplysninger:

  • indehaverens fotografi
  • oplysning om indehaverens fuldstændige navn
  • personnummer eller fødselsdato
  • serienummer
  • indehaverens underskrift
  • oplysning om billed-ID’ets gyldighedstid
  • oplysning om den udstedende myndighed

Eksempelvis vil alle pas, kørekort og nationale ID kort fra EU- og EØS-lande (Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein) samt billed-ID, som indeholder ovenstående oplysninger, være acceptable.

Børn under 18 år kan undlade at forevise billed-ID, hvis de er i følge med en forældre, som kan forevise gyldigt billed-ID. Kontrolløren skal efter bedste evne foretage et skøn, om personen, der foreviser gyldig legitimation, er forælder til barnet, og om barnet er under 18 år.

Kunder uden gyldig billed-ID, uanset nationalitet, vil blive afvist.