Ændringer på Ungdomskort for dig, der rejser over Storebælt, fra 7. april 2019

Den 7. april 2019 sker der en række ændringer for Ungdomskort som gælder dig, der rejser over Storebælt.

På denne side kan du læse mere om ændringerne og hvad de betyder for dig.

Hvis du allerede har bestilt kort med en rejseperiode, der ligger fra 7. april eller senere, skal du opdatere disse kort på mitungdomskort.dk. Læs mere nederst på siden.

 • Fra 7. april beregner vi priser på en ny måde, der baserer sig på de zoner, som også bruges af Rejsekort. Det kan betyde, at prisen på dit Ungdomskort kan ændre sig.

  Prisen på dit Ungdomskort afhænger af den rejsevej, du har valgt. Hvis der er flere mulige rejseveje mellem din start- og slutdestination, så kan prisen variere mellem disse muligheder.

 • Fra den 7. april ændrer omstigningsområdet på dit Ungdomskort sig (dét zoneomåde omkring din destination, der er inkluderet i dit Ungdomskort). Fremover er det kun den zone, du lander i, der er inkluderet i dit omstigningsområde.

  Husk derfor at vælge den rigtige rejsevej, der inkluderer din endelige slutdestination, når du fornyer dit kort efter den 7. april.

   

 • Med et Ungdomskort har du mulighed for at rejse billigere i de andre områder af landet, end lige netop dér, hvor dit Ungdomskort gælder til (dit takstområde), hvis du køber enten en Ungdomsbillet eller børnebillet ved siden af dit kort.

  Hidtil har der været forskellige regler for, hvilke billetter, du skulle købe ved siden af dit Ungdomskort i de forskellige landsdele for at rejse uden for dit eget område.

  Fremover gælder disse regler for rejser i Jylland, på Fyn og over Storebælt:

  • Rejser du fra dit bopælsområde og ind i et andet takstområde? Så skal du købe en Ungdomsbillet fra den sidste station i dit eget takstområde og til din slutdestination og vises sammen med dit Ungdomskort.
  • Er du rejst til et andet takstområde end dit eget (fx med Ungdomsbillet) og skal du rejse lokalt i takstområdet uden for den zone, du lander i, så skal du købe en børnebillet til strækningen.
 • Hvis du har et Ungdomskort med en rejseperiode, der træder i kraft før 7. april, rejser du på de vilkår, der gælder før 7. april.

  Hvis du har forudbestilt et Ungdomskort, der skal gælde til en periode, der starter den 7. april eller senere, vil de nye regler gælde for disse kort. Det betyder, at du fx skal vælge rejsevej igen til disse kort. Gå til mitungdomskort.dk for at gennemgå dine forudbestilte kort.