Ændringer på Pendlerkort over Storebælt fra 7. april 2019

Fra den 7. april sker der en række ændringer for dig, der rejser på Pendlerkort over Storebælt.

Læs mere her på siden om ændringerne samt hvad du skal gøre fremadrettet. 

 • Fra den 7. april kan du købe dit pendlerkort på rejsekort enten som rejsekort pendlerkort eller som rejsekort med pendler kombi. Kortene kan bestilles online fra 7. april og har en leveringstid på ca. 10 hverdage.

  Med et rejsekort pendlerkort kan du kun rejse i dit valgte pendlerområde med rejsekortet, mens du med pendler kombi kan benytte samme kort både til rejser i og uden for dit valgte pendlerområde, men til gengæld skal checke ind og ud for hver rejse.

  Prisen på pendlerkort er den samme, uanset om du køber det i DSB app, som rejsekort pendlerkort eller på rejsekort med pendler kombi.

  Hvis du allerede har et rejsekort, kan du selv bestille en pendlerperiode til rejsekortet.  Det gør du via selvbetjeningen på rejsekort.dk under ”Mit rejsekort” fra den 7. april.

  Læs mere om, hvordan du skifter til rejsekort

 • Fra den 7. april ændrer zonerne over Storebælt sig. Det betyder, at du skal vælge din rejsevej, så vi kan beregne den nye pris på dit Pendlerkort.

  Første gang du skal købe dit pendlerkort efter 7. april, skal du derfor bestille dit kort på en ny måde, hvor du påny vælger, hvilken strækning du ønsker at købe dit pendlerkort til. Du skal vælge din rejsevej mellem din startdestination og din slutdestination. For nogle pendlerstrækninger er der kun én rejsevej, mens der for andre strækninger er flere valgmuligheder.

  Hvis du vælger den dyreste løsning, når der er flere mulige rejseveje på din til/fra-søgning, så får du automatisk alle de foreslåede rejseveje med i købet for den valgte strækning. Det vil sige, at dit pendlerkort også vil gælde i disse zoner, uden ekstra beregning.

 • Når du fornyer dit Pendlerkort efter d. 7. april, får du et nyt stamkortnummer (det unikke nummer eller ID, dit pendlerkort har), fordi vi indfører et nyt zonesystem.

  Husk at få opdateret services, der er forbundet med dit stamkortnummer, fx Rejsetidsgaranti og Glemt Kort-fordelen hos DSB Plus. Læs mere om dette længere nede på siden.

 • Hvis du forsat vil undgå kontrolafgiften i toget med vores Glemt Kort-fordel, så husk at tilmelde dit nye Pendlerkort med opdateret stamkortnummer (det unikke nummer eller ID, dit pendlerkort har) efter d. 7. april.

  Du kan ikke tilmelde Rejsekort pendlerkort og Rejsekort med pendler kombi vores Glemt Kort-service, men hvis du har en DSB Plus profil og du har glemt dit kort, kan du efterfølgende få annulleret din kontrolafgift ved at skrive til os. Glemt Kort-servicen kan benyttes op til 6 gange pr år.

  Hvis du ikke allerede er tilmeldt Glemt Kort-ordningen, anbefaler vi, at du tilmelder dig, så du opnår de fordele, som du er berettiget til som pendlerkortkunde.

  Læs mere om Glemt Kort og opdater din profil her

 • Husk at opdatere din profil i Pendler Rejsetidsgaranti, når du har fået dit nye Pendlerkort med opdateret stamkortnummer/rejsekortnummer efter d. 7. april. Så får du fortsat kompensation helt automatisk, hvis der er forsinkelser på din strækning.

  Hvis du ikke benytter dig af fordelen i dag, anbefaler vi, at du tilmelder dig, så du opnår de fordele, som du er berettiget til som pendlerkortkunde.

  Læs mere om Pendler Rejsetidsgaranti og opdater din profil her

 • Tidligere har det været muligt at ændre sit gyldighedsområde (de zoner, dit kort gælder til) på et pappendlerkort i en igangværende periode. Fra 7. april er det først muligt at ændre dit gyldighedsområde, når der købes et nyt kort. Alternativt kan du få refunderet restbeløbet, fratrukket 8 dage, på det eksisterende kort og købe et nyt kort, hvis du får behov for et nyt gyldighedsområde.

 • Du kan opleve, at prisen på dit pendlerkort ændrer sig fra den 7. april. Det kan skyldes, at vi omlægger zoner, eller at du har valgt en ny rejsevej. Hvis der er flere mulige rejseveje mellem din start- og slutdestination, så kan prisen variere mellem disse muligheder. Læs mere under punktet ”Du skal vælge din rejsevej”.

  De nye priser kan ses i Rejseplanen fra 5. marts ved søgning på en rejse efter 7. april.

 • Fra den 7. april ændrer omstigningsområdet på dit pendlerkort sig (dét zoneomåde omkring din destination, der er inkluderet i dit Pendlerkort). Fremover er det kun den zone, du lander i, der er inkluderet i dit omstigningsområde.

  Husk derfor at vælge den rigtige rejsevej, der inkluderer din endelige slutdestination, når du fornyer dit kort efter den 7. april.

 • Fra 7. april 2019 ændres refusionsreglen på Pendlerkort til rejser over Storebælt.

  Reglen for refusion på pendlerkort købt efter 7. april er, at der refunderes den resterende periode fratrukket prisen for 8 dage. Du kan få fuld refusion af et pendlerkort, hvor gyldighedsperioden ikke er påbegyndt. Pendlerkort købt før 7. april 2019 følger de regler for refusion, som var gældende på købstidspunktet.