Refusion af DSB Klippekort af pap for virksomheder

Der er 3 forskellige modeller til refusion af DSB klippekort for virksomheder, afhængig af hvordan virksomheden har købt klippekortet.

Virksomheder med Erhvervsaftale med DSB

Har din virksomhed en aftale om køb af billetter via Erhvervsportalen Workplus, skal du kontakte din virksomheds Workplus administrator.

Virksomheder med aftale om køb af togbilletter via et privat Rejsebureau

Har din virksomhed en aftale om køb af billetter via et Rejsebureau, skal du kontakte pågældende Rejsebureau.

Øvrige virksomheder

Har din virksomhed købt DSB klippekort via andre kanaler end ovennævnte, skal du ringe til: 70 13 14 15 for at få oplyst, hvordan virksomheden kan få refunderet klippekortene.