Se, hvor du kan rejse ubegrænset med dit Ungdomskort

Sådan finder du dit takstområde

Med Ungdomskort kan du køre ubegrænset mellem dit hjem og dit studiested - uanset hvor du bor, og hvor du studerer. Du kan også køre frit i hele dit takstområde, ligesom du får rabatter på rejser med DSB's og Arrivas tog samt busser i resten af landet.
Her kan du finde dit takstområde og ruten til din skole:

  • Se dit takstområde ved at indtaste din adresse i 'fra'-feltet. Inden for det område kan du køre ubegrænset med Ungdomskort.
  • Se ruten til din skole ved at indtaste din adresse i 'fra'-feltet og adressen på din skole i 'til'-feltet. På denne rute kan du køre ubegrænset med Ungdomskort.

Skal du i praktik/modtage undervisning flere steder?

Hvis du skal i praktik eller modtage undervisning flere steder i landet, skal du muligvis have et sekundært kort.

  • Ligger dit praktiksted/sekundære undervisningssted i et andet takstområde, end hvor du bor, så skal du bestille et sekundært kort, som dækker din rejse.
  • Ligger dit praktiksted/sekundære undervisningssted i det samme takstområde, som du bor i, så skal du bruge dit oprindelige kort, da det dækker rejser i hele dit takstområde.

Sådan undersøger du, hvilket takstområde dit praktiksted/sekundære undervisningssted ligger i:

  • Indtast din adresse i 'fra'-feltet.
  • Indtast dit praktiksted/sekundære undervisningssted adresse i 'til'-feltet.

Takstområder og trafikselskabområder

LUK

Rejser i Jylland og på Fyn

Efter 18. marts 2018 er der ikke længere lokale takstområder indenfor de regionale trafikselskabs områder:

  • Nordjyllands Trafikselskab (NT)
  • Midttrafik
  • Sydtrafik
  • Fynbus

Hvert trafikselskab udgør nu ét område.
DSB og Arriva kører som togoperatører på tværs af disse trafikområder.

I Jylland og på Fyn differentieres priserne på rejsekort og enkeltbilletter mellem bus og tog. Rejser du med tog, eller en kombination af bus og tog, i Jylland og på Fyn (undtagen i NT’s område) gælder de samme regler uanset hvor du rejser, og prisen fastsættes efter togoperatørernes takster. Rejser du med bus indenfor eller på tværs af trafikselskabernes områder fastsættes prisen af det regionale trafikselskab eller trafikselskaberne i fællesskab. Alle rejser i Jylland og på Fyn beregnes på baggrund af fladedækkende rejsekortzoner.

Bemærk, i NT’s område og på banen mellem Varde og Esbjerg prisfastsættes alle togrejser til trafikselskabernes takster. Dette sker for at sikre enkelthed og gennemskuelighed, idet tog her kører som regional- og lokaltog – og i visse situationer endda i samme tog.

Se kort over lokale trafikselskabsområder i Jylland og på Fyn her.

Rejser over Storebælt

Prisen for rejser mellem landsdelene beregnes ud fra rejselængden målt i skinnezoner, og fastsættes på baggrund af togoperatørernes takstsæt for rejser, der krydser Storebælt. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

Rejser på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et samlet takstområde, hvor DSB kan udstede billetter og kort til. Området er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Særligt om visse produkter

Bruger du Ungdomskort, skal du være opmærksom på, at Ungdomskort bibeholder de lokale takstområder i hele Danmark. Fx er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris. Du skal være opmærksom på, at det er de samme priser og vilkår, der gør sig gældende for rejser alle steder i Jylland og på Fyn med tog.

Med rejsekort kan du ligeledes få off-peak rabat, når du rejser inden for et trafikselskabsområde med alle kundetyper. Unge og pensionister har også mulighed for at få off-peak rabat, hvis de rejser mellem trafikselskaberne.

Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort