Skolerejser til Bornholm

I kan bestille Skolerejse til Bornholm.

Der er dagfærger i begge retninger mellem Ystad og Rønne.

Færgen fra Rønne til Køge sejler om dagen, mens færgen fra Køge til Rønne sejler om natten.
Tager I natfærgen fra Køge til Rønne, kan I ikke længere sove i sovepose på dækket. Overnatning på båden henvises til flysæder. I kan dog reservere kahytter i begrænset omfang. Disse bestilles for egen regning via Bornholmslinjen.
Nogle grupper ønsker ophold i København. Dette kan vi desværre ikke give garanti for, hverken på ud eller hjemrejsen.

ID-kontrol på rejser gennem Sverige

Der er følgende retningslinjer for skolerejser med mindreårige skoleelever til Bornholm via Sverige, som er ledsaget af lærere:

Børn/unge under 18 år, der er statsborger i Norden, EU samt EØS, skal ikke medbringe pas*:

  • Lærerne skal medbringe eget gyldigt billed-ID (dvs. pas eller lign.)
  • Liste med elevers personoplysninger (Fuldt navn og fødselsdag)
  • Godkendelse fra mindreåriges værge**, om at den/de medfølgende voksne er ansvarlige for de mindreårige.

*Krav fra svensk politi: Skolerejse deltagere, som er fyldt 18 år, er omfattet af de almindelige regler: Hvis de er nordiske statsborgere skal de fremvise pas, kørekort eller nationalt ID kort. Dvs, at danske skoleelever, som er fyldt 18 enten skal medbringe pas eller kørekort.

**Værge for mindreårige: For mindreårige er forældremyndighedsindehaveren værge. Er der fælles forældre-myndighed, er begge forældremyndighedsindehavere værger, jf. værgemålslovens § 2.

Elever uden statsborgerskab i Norden, EU eller EØS

Mindreårige, som ikke er statsborgere i Norden, EU eller EØS, men bosat i en medlemsstat og har opholdstilladelse, skal heller ikke medbringe pas. For disse elever skal udfyldes en blanket, nærmere herom kan læses her.

Er der stadig tvivl om mindreårige, som ikke er statsborgere i Norden, EU og EØS, kan I kontakte Borgerservice.