DSB 1' 10-turskort i app

Køb 10 DSB 1' enkeltrejser mellem to stationer og spar på rejsens pris

DSB 1' 10-turskort i app

Til dig, der:

 • Er fyldt 16 år

 • Rejser flere gange på samme strækning mellem to stationer over en takstgrænse inden for et år

  Takstgrænser og takstområder

  LUK

  Rejser mellem landsdelene 

  Danmark er inddelt i takstområder. Hvis du rejser inden for et takstområde, er det lokale trafikselskab, der fastsætter din pris og udsteder din billet. Rejser du derimod hen over en takstgrænse mellem takstområderne (de grå eller stiplede grå streger på landkortet), fastsætter vi i DSB prisen, og du kan købe en billet eller kort hos os. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

  Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et stort takstområde

  DSB kan også udstede billetter og kort indenfor dette takstområde. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

  Bruger du Ungdomskort, er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

  Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris.  

  Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort 

 • Har DSB app på din smartphone

Fordele:

 • Spar på rejsen

 • Få adgang til ekstra service bl.a. pladsgaranti, frit internet og forplejning

 • Fås til rejser med tog, hvor du krydser mindst én takstgrænse

  Takstgrænser og takstområder

  LUK

  Rejser mellem landsdelene 

  Danmark er inddelt i takstområder. Hvis du rejser inden for et takstområde, er det lokale trafikselskab, der fastsætter din pris og udsteder din billet. Rejser du derimod hen over en takstgrænse mellem takstområderne (de grå eller stiplede grå streger på landkortet), fastsætter vi i DSB prisen, og du kan købe en billet eller kort hos os. Se zonekort med takstområder og takstgrænser.

  Sjælland, Lolland, Falster og Møn er et stort takstområde

  DSB kan også udstede billetter og kort indenfor dette takstområde. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

  Bruger du Ungdomskort, er Sjælland, Lolland, Falster og Møn 3 takstområder, som er inddelt i zonerne 1-99, 100-199 og 200-299. Se zonekort for Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

  Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris.  

  Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort 

 • Enkelt, hvis I rejser flere sammen

 • Tag bus eller metro til og fra de to stationer inden for omstigningsområdet

  Omstigningsområde

  LUK

  Rejser mellem landsdelene 

  Din togbillet gælder i en vis afstand fra den station, hvor du begynder og slutter din togrejse. Det betyder, at du kan benytte din billet til bus, tog eller Metro i et zoneområde omkring din station. Dette område kaldes for omstigningsområdet. På billetten står omstigningsområdet angivet med et zonenummer eller-bogstav. På zonekortet over hele Danmark er omstigningsområdet angivet med et zonenummer, som står lige efter stationsnavnet. Det er den zone i det lokale takstområde, som du kan rejse i, når du rejser mellem landsdelene til eller fra den pågældende station

  Se zonekort for Danmark

  Hvis du rejser ind i eller ud af Hovedstadsområdet fra en anden landsdel, kan du rejse i de omstigningsområder, der er angivet på billetten med et bogstav. Se zonekort for Danmark.

  Rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn

  Hvis du rejser lokalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn afhænger gyldighedsområdet af længden på din rejse.

  På korte rejser 2-8 zoner er billetten gyldig efter ringzonesystemet På lange rejser 9 zoner og derover er billetten gyldig i afrejsezonen og i ankomstzonen, som er vist på billetten med zonenummer. Se zonekort for Sjælland.

Begrænsninger:

 • Der er ikke forplejning undervejs i regionaltog, men alene mulighed for en plads på DSB 1'

  Regionaltog

  LUK

  Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
  I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

 • Hvis du udelukkende rejser med regional tog, kan du med fordel købe et almindeligt DSB 10-turskort i app og et DSB 1' tillæg til regionaltog

  Regionaltog

  LUK

  Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
  I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

Spar når du køber 10 rejser

Med et DSB 1' 10-turskort i DSB app køber du 10 enkeltrejser på DSB 1' på én gang. Du kan så selv bestemme, hvornår du vil bruge kortet. Du skal blot bruge alle rejser, før der er gået et år efter købsdatoen. Den rabat du får ved at købe 10 rejser på én gang er 25% på den pris som udgør prisen for 10 rejser på Standard mellem de samme to stationer. Der gives ikke rabat på DSB 1'. Prisen for at rejse på DSB 1' er en fast pris på 150 kr. uanset, hvor langt du rejser. Det vil sige 1500 kr. for tillæg til DSB 1' på et DSB 1' 10-turskort.

DSB 10-turskort i app kan købes til/fra alle DSB og Arriva stationer (inkl. Bornholm). Det er også muligt at vælge de største lokal- og privatbanestationer – dog ikke stationer på strækningen Esbjerg-Varde-Nørre Nebel.

Spørgsmål og svar