Ændrede regler for el-løbehjul

Fra 1. juni 2019 bliver el-løbehjul, der overstiger målene 100x60x30 cm, sidestillet med en cykel, hvilket medfører krav om en cykelbillet. Sammenklappede el-løbehjul kan dog medtages som håndbagage, hvis det ikke overstiger målene 115x60x30 cm.

El-løbehjul kan medtages gratis i S-tog, jf. reglerne for cykelmedtagning. 

I sommerperioden (1. maj til 31. august), skal du altid bestille en cykelpladsbillet til et el-løbehjul, der overstiger målene, hvis du skal have det med i InterCity og InterCityLyn.

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

InterCity

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.