Rejs skattefrit og spar op til 50% på dit pendlerkort

Erhvervskortordningen er for dig der pendler regelmæssigt med bus, tog og metro i hovedstaden. Ordningen benyttes allerede dagligt af ca. 20.000 pendlere og det er der en god grund til. Du får nemlig 11,3% rabat på dit pendlerkort + en skattebesparelse som afhænger af din indkomst samt afstand til/fra arbejde.

Når du vælger et Erhvervskort, kan du ikke samtidig få kørselsfradrag for din daglige transport mellem hjem og arbejde. Derfor er Erhvervskortet især en fordel ved kort pendlerafstand men også ved mellemlang pendlerafstand op til ca. 30 km. (60 km i alt dagligt) – Erhvervskort-beregneren tager højde for dit mistede kørselsfradrag og viser dig din månedlige besparelse i forhold til et privat købt pendlerkort.

Ofte stillede spørgsmål om Erhvervskort

  • Erhvervskortordningen er en mulighed i alle private virksomheder samt kommuner, mens statsejede virksomheder pt ikke har mulighed for at tilbyde personalet denne type skattefri personalegoder. Den enkelte virksomhed/kommune afgør til hvilke personalegrupper ordningen tilbydes.

  • Erhvervskortet indkøbes af din arbejdsgiver og (tilbage)betales via et månedligt træk i din bruttoløn. Skattefordelen og muligheden for en særlig årsrabat oveni på 11,3% giver en solid økonomisk besparelse på kortere afstande og i de fleste tilfælde også på mellemlange pendlerafstande (op til 50 km t/r) - også modregnet et eventuelt mistet kørselsfradrag.

  • Ved fratrædelse ophører Erhvervskortordningen og kortet annulleres, uanset hvor længe du har benyttet ordningen. Virksomheden som har indkøbt kortet vil få refunderet en eventuel restperiode ud fra gældende regler.

  • Erhvervskortet leveres som sms-billet. Billetten gælder for et år ad gangen og opdateres automatisk hver måned d. 1. i kortes gyldighedsperiode.