Punktlighed

Sådan er regnestykkerne for kundernes og togenes punktlighed samt ansvaret for forsinkelser

Grænsen går ved tre minutter. Det er tilbagemeldingerne fra mange af vores kunder for, hvornår man som rejsende oplever at være forsinket. Det er også det mål, som Banedanmark og DSB arbejder tæt sammen om at indfri hver dag.

I opgørelsen tæller også andre parametre med end, at toget ankommer inden for tre minutter. Det tæller eksempelvis med, om det er et fyldt tog i myldretiden med mange rejsende, eller om det er et tog i de sene nattetimer med få rejsende. Ligesom akutte aflysninger også indgår i opgørelsen. Fokus er, at det er kundens punktlighed, der tæller.

Desuden bliver ansvaret for forsinkelserne fordelt mellem aktørerne på banen. De forskellige opgørelser over punktlighed for henholdsvis S-tog samt Fjern- & Regionaltog er her på siden.