Kundepunktlighed

Grænsen går ved 3 minutter

Tilbagemeldinger fra mange af vores kunder viser, at 3 minutter er grænsen for, hvornår man som rejsende oplever at være forsinket. Derfor har vi og Banedanmark et fælles skærpet målepunkt for punktlighed på netop 3 minutter.  Med et fælles mål for punktlighed på 3 minutter kan vi bedre imødekomme vores kunders forventninger og understøtte vores egen ambition om at køre til tiden – hver gang!
De 3 minutter betyder, at man som rejsende betragtes som forsinket, hvis man ankommer mere end 3 minutter senere end angivet i køreplanen. En eventuel aflysning bliver indregnet i punktlighedstallet, som om toget er ankommet for sent til alle stationer på strækningen. Indtil 2015 var DSB’s målepunkt 5:59 minutter for Fjern- og regionaltog, og 2:29 minutter for S-tog.
 
Fra punktlige tog til punktlige kunder Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder på de enkelte tog. Ved at indregne kundetallet, sikrer vi automatisk, at myldretidstog med mange kunder vægter højere end tyndt belagte afgange i ydertidspunkterne. Desuden indregner vi aflysninger. Kundepunktligheden blev indført i 2015 og rykkede fokus fra punktlige tog til punktlige kunder, samtidig blev ambitionsniveauet øget markant ved at sænke grænsen for punktlighed fra 6 til 3 minutter. Målsætningen for 2020 er en kundepunktlighed på 86,1 % på Fjern- og Regionalstrækninger og 94,3 % på S-banen.
 
Tæt samarbejde - ét mål på tværs af strækningsområder Kundepunktlighedsmålet på 3 minutter er et fælles mål for DSB og Banedanmark og samtidig en del af begge selskabers kontrakter med staten. Et fælles mål giver os bedre forudsætninger for koordination af planlægning og gennemførelse af indsatser til forbedring af punktligheden – til glæde for flest mulige kunder i trafiksystemet.

Kom af sted til tiden På togrejser med Fjern- og Regionaltog er der som regel en togfører med, der fløjter afgang. Kort efter, at der er fløjtet, bliver dørene lukket undtaget den, hvor togføreren står. Den sidste dør lukker cirka 20 sekunder før afgang for at sikre, at toget kører til tiden og for at hindre, at nogen kommer i klemme i dørene. Det er derfor, at toget ikke kan vente på kunder, der kommer for sent hen til toget. Så kom til tiden, så alle er inde i toget og køreplanen holder på hele strækningen.