Ændringer i DSB's billetter, kort og priser

Hold dig opdateret her

På denne side kan du læse om kommende ændringer af DSB-produkter

Ny DSB app den 14. marts – tjek dit operativsystem

Vi lancerer den 14. marts en ny DSB app til køb af billetter og kort. Den nye app understøtter, af sikkerhedsmæssige årsager, ikke operativsystem-versionerne iOS 9 og Android 4.4, 5.0 og 5.1. 

Hvis din telefon har disse operativsystemer, vil du frem til den 21.marts 2019 fortsat kunne købe billetter og kort i den nuværende app, som du plejer. Fra 22. marts kan du kun købe nye billetter i den nye app, som kræver iOS 10 eller Android 6.0.

Billetter og kort kan vises i den nuværende app til og med 28. marts, hvor den nuværende app lukkes ned.

Kan du ikke opdatere din telefon, har du følgende muligheder:

  1. Overføre dine billetter og kort til en ny telefon med minimum iOS 10 eller Android 6.0.
  2. Få tilbagebetalt dine billetter, som er gyldige efter 28. marts 2019 ved at ringe til Kundeservice på 7013 1415.

Følg med i informationerne om den nye app her

Vi forenkler priser, kort og billetter over Storebælt fra 7. april

Det betyder ændringer på rejser med pendlerkort, Ungdomskort, 10-turskort, rejsekort og enkeltbillet over Storebælt. Du skal gøre noget andet, end du plejer, første gang du køber billet fra 7. april.

Læs mere om ændringerne her

Forenkling af zoner i DOT fra 20. januar 2019

Fra den 20. januar er DOT's zoner justeret for at gøre rejsen med bus, tog og metro mere enkel i fremtiden.

Læs mere på DOT’s hjemmeside

Fra 19. januar 2019

Salget af DOT pendlerkort på pap er stoppet

Du kan ikke længere købe følgende kort: DOT Pappendlerkort 2-8 zoner, DOT Pappendlerkort 8+ zoner, Flexcard, Flexcard (7 dages) og Pappendlerkort til hunde.

Læs mere om, hvad du kan gøre fremadrettet på DOT's hjemmeside 

Salget af Mobilklippekort er stoppet

Den 19. januar 2019 var sidste dag, du kunbe købe Mobilklippekort i DOT Mobilbilletter app.

Læs mere om, hvad du kan gøre fremadrettet på DOT's hjemmeside

Salget af Bus & tog-årskort er stoppet

DSB ønsker at forenkle udbuddet af produkter og dermed sikre et mere gennemskueligt prishierarki på tværs af produkter. Derfor har vi valgt at udfase Bus & tog-årskort til 6 eller 12 måneder både til Standard og DSB 1'.
19. januar 2019 bliver sidste mulige startdato for Bus & tog-årskort.

Priserne i DOT er blevet reguleret per 20. januar 2019

Du kan se prisen på din rejse fra 8. januar 2019 ved fremsøgning af rejser efter den 20. januar 2019. 

Læs mere på DOT’s hjemmeside.