Ændringer i DSB's billetter, kort og priser

Hold dig opdateret her

På denne side kan du læse om kommende ændringer af DSB-produkter

Metro-selskabet med nyt tillæg til pendlerkort

Når Metro-selskabet åbner for Cityringen, den 29. september 2019, træder deres tillæg for rejser med Metroen i kraft. Det rammer også de pendlerne fra øvrige trafikselskaber, der har mulighed for at rejse med Metroen. Alle der har zonerne 1-4 i deres pendlerprodukter skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget på deres pendlerkort. Tillægget kan fravælges hvis man ikke rejser med metroen.

Læs mere her

Få pengene tilbage for dine ubrugte klip

Du vil frem til d. 16. august 2019 kunne få tilbagebetalt til seneste pris, du har kunnet købe klippekortet til. Du får dækket porto ved forsendelse – og der tages ikke gebyr.

Læs mere her

Ny bane – nye zoner til pendlere

Når togene omlægges via den nye Ringstedbane, vil det kræve nye zoner til pendlerkort.

Læs mere her

Vi forenkler priser, kort og billetter over Storebælt fra 7. april

Det betyder ændringer på rejser med pendlerkort, Ungdomskort, 10-turskort, rejsekort og enkeltbillet over Storebælt. Du skal gøre noget andet, end du plejer, første gang du køber billet fra 7. april.

Læs mere om ændringerne her

Forenkling af zoner i DOT fra 20. januar 2019

Fra den 20. januar er DOT's zoner justeret for at gøre rejsen med bus, tog og metro mere enkel i fremtiden.

Læs mere på DOT’s hjemmeside

Fra 19. januar 2019

Salget af DOT pendlerkort på pap er stoppet

Du kan ikke længere købe følgende kort: DOT Pappendlerkort 2-8 zoner, DOT Pappendlerkort 8+ zoner, Flexcard, Flexcard (7 dages) og Pappendlerkort til hunde.

Læs mere om, hvad du kan gøre fremadrettet på DOT's hjemmeside 

Salget af Mobilklippekort er stoppet

Den 19. januar 2019 var sidste dag, du kunne købe Mobilklippekort i DOT Mobilbilletter app.

Læs mere om, hvad du kan gøre fremadrettet på DOT's hjemmeside

Salget af Bus & tog-årskort er stoppet

DSB ønsker at forenkle udbuddet af produkter og dermed sikre et mere gennemskueligt prishierarki på tværs af produkter. Derfor har vi valgt at udfase Bus & tog-årskort til 6 eller 12 måneder både til Standard og DSB 1'.
19. januar 2019 bliver sidste mulige startdato for Bus & tog-årskort.

Priserne i DOT er blevet reguleret per 20. januar 2019

Du kan se prisen på din rejse fra 8. januar 2019 ved fremsøgning af rejser efter den 20. januar 2019. 

Læs mere på DOT’s hjemmeside.