Ændringer i DSB's billetter, kort og priser

Hold dig opdateret her

På denne side kan du læse om kommende ændringer af DSB-produkter

Metro-selskabet med nyt tillæg til pendlerkort

Da Metroselskabet åbnede for Cityringen, den 29. september 2019, trådte deres tillæg for rejser med Metroen i kraft. Det rammer også de pendlerne fra øvrige trafikselskaber, der har mulighed for at rejse med Metroen. Alle der har zonerne 1-4 i deres pendlerprodukter skal tage stilling til om de ønsker Metro-tillægget på deres pendlerkort. Ændringen træder dog først i kraft for Øresundskort den 15. december 2019. Tillægget kan fravælges hvis man ikke rejser med metroen.

Læs mere her

Ny bane – nye zoner til pendlere

Når togene omlægges via den nye Ringstedbane, vil det kræve nye zoner til pendlerkort.

Læs mere her