Beregn din besparelse med et skattefrit Erhvervskort

Vælg afstand mellem bopæl og arbejdsplads (én vej)

Pendlerafstanden har betydning for dit kørselsfradrag. Er du i tvivl om afstanden, så find hjælp på krak.dk.

14

 km

Vælg det antal zoner du benytter med pendlerkort (én vej)

Er du i tvivl om dine zoner? Find hjælp på Rejseplanen.

5

 zoner
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Din månedlige besparelse

 kr.

OBS!. Grundet afstanden mellem din bopæl og din arbejdsplads overstiger værdien af dit nuværende kørselsfradrag skattefordelen. Vi anbefaler derfor, at du beholder dit kørselsfradrag og køber dit pendlerkort privat via DSB App.

eller kr. ,- hvis du betaler topskat*

Beregningen er vejledende og viser din månedlige besparelse ift. et privatkøbt pendlerkort til samme strækning, uden metrotillæg.
Beregningen tager højde for et evt. mistet kørselsfradrag.

Se beregningsdetaljer

Resultat af beregninger

Pris pr. måned for periodekort

Årligt befordringsfradrag (v. 216 arbejdsdage)

Detaljer, medarbejder

+Topskat

-Topskat

Pris for periodekort

Nedgang i løn efter fradrag af skat inkl. AM-bidrag

Mistet skatteværdi af befordringsfradrag

Årlig besparelse ift. et privat købt periodekort til samme strækning

Detaljer, virksomhed

Kortpris

Erhvervsrabat

Forudsætninger og forklaringer

 • Beregningerne giver ikke et fuldstændigt overblik over Erhvervskort ordningens konsekvenser, da der bl.a. er anvendt gennemsnitlige skatteprocenter. Beregningerne kan derfor kun anses for vejledende. Resultatet er opgjort under forudsætning af, at der efter overgang til Erhvervskort ikke tages fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.
 • Beregningsmodellen tager udgangspunkt i en bruttolønsreduktionsmodel, hvor medarbejderen går ned i bruttoløn for at holde arbejdsgiverens omkostninger neutrale. Det forudsættes i disse beregninger, at bidrag til pension, feriepenge, søgnehelligdagsbetalinger og andre lønafhængige elementer fastholdes på det hidtidige niveau.
 • Der beregnes for et helt år, hvorfor overgang til Erhvervskort i løbet af året ikke afspejles i modellens resultat.
 • Der er anvendt 2017 skattesatser og beløbsgrænser.
 • Kommunalskatteprocenten varierer fra kommune til kommune. I beregningsmodellen er anvendt en gennemsnitlig kommuneskatteprocent på 27,606 % inkl. sundhedsbidrag og kirkeskat.
 • Kirkeskatteprocenten varierer fra kommune til kommune. I beregningsmodellen er anvendt en gennemsnitlig kirkeskatteprocent på 0,693 %
 • Der tages ikke højde for bruttolønsnedgangens eventuelle indvirkning på beskæftigelsesfradragets størrelse.
 • Den skattemæssige værdi af befordringsfradraget er sat til  27,606 % af befordringsfradraget. Der er ikke taget hensyn til evt. forøget befordringsfradrag som følge af lav personlig indkomst. Der er endvidere ikke taget hensyn evt. forhøjet befordringsfradrag ved bosættelse i udkantskommuner.
 • Beregningen tager ikke højde for et kort med metrotillæg. Alle der benytter mindst én af zonerne 1-4 skal tage stilling til tillægget i forbindelse med bestilling af Erhvervskort. Et metrotillæg koster 80,- pr. måned.

Beregningen er godkendt som vejledende beregning af Revisionsfirmaet EY i 2017.

Sådan får du og din virksomhed adgang til Erhvervskort

Tilmeld virksomheden

 

Tilmeld din virksomhed en Erhvervskortaftale i dag og giv dine kollegaer en solid daglig besparelse.
Det er helt enkelt og koster ikke virksomheden noget.

Personaletilbud

 

Gør offentlig transport til en del af din virksomheds tilbud til medarbejdere og bidrag til en sundere rejsepolitik.

 

DSB Erhverv tilbyder selvbetjent bestilling og informationsmateriale.

Spar op til 50%

 

Gør din daglige transport skattefri og få mere ud af din løn. Du sparer skatten og får oveni en årsrabat på 11,3 %.

 

Erhvervskortet leveres direkte til din mobil så du slipper for månedlig fornyelse.