Toget er 20 gange sikrere end bilen

Brug toget som en del af virksomhedens sikkerhedspolitik

En morgentræt medarbejder, som krydser landet på motorvejen, er væsentlig mere udsat, end hvis turen tages i toget med strøm til laptoppen, sol gennem vinduet og hænderne frie til at arbejde undervejs.

Jernbanen er meget sikker i sammenligning med andre transportformer. Antallet af alvorlige personskader på jernbanen ligger ca. på en sjettedel af niveauet for vejsektoren. De tal er så høje, at det giver mening at gøre togrejser til en prioriteret del af virksomhedens sikkerhedspolitik.

Toget som værn mod ulykker og stress

Du slipper ikke for at skulle tidligt op, hvis du skal til møde i den anden ende af landet, men i toget undgår du at sidde uoplagt bag rattet med 130 km/t. Udover at styre uden om risikoen for biluheld kan toget også fungere som en buffer i forhold til stress. Når rattet og motorvejstrafikken byttes ud med en kop varm kaffe på en hvileplads i toget, falder pulsen hos de fleste.

Et punkt i medarbejdermanualen

Sikkerhed bør vægtes lige så højt som fx økonomi og miljø, når I som virksomhed lægger retningslinjer for medarbejdernes transport i arbejdstiden, og toget kan blive en reel støtte til den samlede personalesikkerhed, når togrejser prioriteres højt i personalemanualen. Hvis ledelsen samtidig baner vejen for nem billetbestilling via en erhvervsaftale med DSB Erhverv, tager medarbejderne erfaringsmæssigt rigtigt godt imod toget som et væsentligt sikkerhedsbidrag.

Både sikkert og nemt

DSB’s online kundesystemer gør det hele tiden nemmere for dine medarbejdere at rejse sikrere ved at bytte bilen ud med toget. DSB Erhvervs webportal gør billetbestillingen til en leg og automatiserer bogføringen, uanset om billetten købes af en receptionist eller af den rejsende. Selv når billetten købes via medarbejdernes egen mobiltelefon automatiseres firmabetaling og bogholderi blot ved afkrydsning i et enkelt felt i app’en, når rejsen sker i firmaøjemed.

Få en erhvervsaftale her, hvis du vil gøre det endnu lettere for dine medarbejdere at rejse sikkert.

Læs mere om rejseformer og sikkerhed herunder: