Til tiden On time
Ændret plan Timetable changed
Til tiden On time
Kun på hverdage Weekdays only
Til tiden On time
Kun på hverdage Weekdays only
Linje B kører hvert 30. minut efter en ændret plan på grund af sporarbejde. Find din rejse på Rejseplanen.