Cykler

Tag din cykel med, når du rejser med DSB. Der gælder forskellige regler og priser alt efter, hvilken type tog du skal med, og hvor langt du skal rejse.

Du skal købe billet til din cykel, når du tager den med i Fjern- og Regionaltog og Kystbanen. Du kan enten købe Cykelklippekort, Cykelbillet eller check-ind ekstra på dit rejsekort. Rejser du hyppigt med cykel kan du købe et rejsekort flex til din cykel. 
Prisen afhænger af, hvor langt du skal rejse. Se DSB zonekort. I S-tog kan du tage cyklen med kvit og frit. 
Rejser du med Fjerntogene InterCity og InterCityLyn kan du i tillæg til din cykelbillet også købe en Pladsbillet til din cykel. Cykelpladsbillet er et krav i disse tog fra 1. maj til 31. august.

Se de forskellige billettyper og services, vi stiller til rådighed for cykler. Du kan også læse om regler for specialcykler.

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

S-tog

LUK

S-tog er tog, der kører lokalt i Hovedstadsområdet.  

DSB Zonekort Cykler

LUK

Der er forskellige regler for zoner alt efter om du rejser indenfor en takstgrænse eller over en eller flere takstgrænser.

Indenfor en takstgrænse:
Hvis du rejser inden for en takstgrænse, fx i Hovedstadsområdet eller Sydtrafiks Takstområde Øst, er der en fast pris på 13 kr. eller 1 klip på Cykelklippekort for ubegrænset rejse i 2 timer. 

Over en eller flere takstgrænser
Hvis du rejser over en eller flere takstgrænser, er prisen afhængig af, hvor langt du skal rejse. På zonekortet nedenfor kan du se, hvor mange DSB zoner du skal rejse i. Tæl de hvide tal på den strækning, du vil rejser. Medregn også tallet i de områder du starter og slutter i.
Rejser du eksempelvis fra København H til Nykøbing F, er der 14 DSB zoner, og din cykelbillet koster 26 kr. Rejser du fra Aalborg til Århus H, er der 16 DSB zoner, og din cykelbillet koster 39 kr. Rejser du fra Odense til København, er der 23 zoner og din cykelbillet koster 52 kr.
Se zonekort

InterCity og InterCity Bornholm

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.
InterCity, der kører mellem København H og Ystad i Sverige med tilslutning til færgen til og fra Rønne på Bornholm, kaldes InterCity Bornholm. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.