Tog til udlandet - betingelser

Her findes oplysninger om betingelser vedrørende tog til udlandet.

 Forretningsbetingelser for udland 2014 (PDF)

Rejsetidsgaranti for udlandsrejser


Betingelser

Betingelser

Det retslige grundlag for befordringen
Som det retslige grundlag for befordringen gælder

 • "Konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 09.06.1999, hvori der som bilag A er indarbejdet "Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV)" .

   Dansk udgave af CIV [143 kb]
 • de generelle befordringsbetingelser (GCC-CIV/PRR).

   GCC_CIV_PRR.pdf [148 kb]
 • de særlige befordringsbestemmelser (SCIC-NRT, SCIC-RPT og SCIC-IRT).
 • hvis det drejer sig om skibsstrækningen for en kombineret befordring jernbane/skib, gælder bestemmelserne i den lov, som skibsselskabet er underkastet samt de særlige bestemmelser, der måtte gælde for det pågældende skibsselskab.
 • DSB salgssteder med salg af udlandsbilletter råder over en dansk oversættelse af de omtalte internationale befordringsbestemmelser i form af et antal internationale tariffer kaldet DSB tarif nr. 42 og 49.
  Tarifferne er offentligt tilgængelige og forevises gerne hvis du ønsker at se mere om betingelserne for din rejse.