Tog i Danmark - tilbagebetaling

Her kan du læse om reglerne for tilbagebetaling af billetter til danske tog.  


Tilbagebetaling

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling af ubenyttede billetter og kort
Mulighederne for at få tilbagebetalt DSB billetter og kort svarer til, hvad der gælder ved forbrugerkøb i almindelighed. Det betyder, at der i princippet ikke er nogen fortrydelsesret. Men DSB giver dog alligevel, ligesom mange andre forretninger, forskellige muligheder for tilbagebetaling eller ombytning efter købet.

Returnerer du en billet eller et kort, er der gebyr, da der er en del omkostninger forbundet ved at lave en tilbagebetaling. Ekspeditionsgebyret udgør 40 kr. Det er altid prisen på købstidspunkt, der gælder, hvis du vil have pengene tilbage.

Billetten skal sendes til:
DSB Kundecenter
Postboks 363
2630 Taastrup
- Med angivelse af årsag, samt navn, adresse og cpr nr. for udbetaling via NemKonto.

Nedenstående gælder kun for tilbagebetaling af indenlandske DSB banebilletter og kort, og kun når de er købt i Danmark. Der gælder andre regler for internationale billetter.

For visse typer af specialbilletter, som ikke er anført, er tilbagebetaling ikke mulig eller kun mulig efter særlige regler.

DSB Orange kan ikke tilbagebetales.

Print Selv-billetter og billetter købt i DSB app kan kun refunderes online og senest dagen før afrejse. Der opkræves ikke gebyr.

Hvis du mister dit Pendlerkort, kan du normalt ikke få det erstattet. Hvis du køber et nyt kort og finder det gamle igen, er der dog visse muligheder for tilbagebetaling.

Regler for tilbagebetaling

Generelle regler

Henvender du dig på salgsstedet eller afrejsestationen, kan ubenyttede billetter og kort tilbagebetales som anført nedenfor.

 • Alm. DSB enkeltbilletter for individuelle passagerer og grupper (herunder Tillæg til DSB 1´)
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. ved henvendelse senest på gyldighedsdagen.
 • 1- og 2-klipsbilletter
  Ubrugte klip tilbagebetales mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. 
 • DSB 10-turskort og Cykelklippekort
  Tilbagebetaling er mulig ved henvendelse på et salgssted (dog ikke DSB 7-Eleven). Der opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.
 • Pladsbilletter
  Tilbagebetaling er mulig indtil dagen før rejsedagen mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. På rejsedagen er tilbagebetaling ikke mulig.  Ændres en pladsbillet til en anden dag til samme strækning, tages der ikke gebyr.  Ved ændring af pladsbilletter til en anden strækning opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.  Ændring skal ske inden togets afgang fra påstigningsstationen. På afrejsedagen kan kun ændres til afgang samme dag.

  DSB Pendlerkort
  DSB Pendlerkort har fra 30 til 365 gyldighedsdage. Tilbagebetalingsbeløbets størrelse afhænger af, hvor lang tid kortet gælder, og hvor mange dage det har været brugt.
  Tilbagebetalingen finder sted således, at der fratrækkes dobbelt ordinær billetpris for den pågældende strækning pr. dag for de første 3 dage og herefter 5 % pr. dag af det restbeløb, der var tilbage efter 3 dage. For kort, der er udstedt til mere end 30 dage, er der fuld tilbagebetaling - dvs. efter dagspris - af alle ubrugte dage ud over de 30 dage. Pendlerkort, der gælder mere end 60 dage, tilbagebetales kun på den station, hvor kortet er købt. Der betales et gebyr på 40 kr.
 • Bus & Tog Årskort
  Tilbagebetaling er, inden for kortets gyldighedstid, mulig efter særlige regler. Tilbagebetalingsbeløbets størrelse afhænger af, hvor lang tid kortet gælder, og hvor mange dage det har været brugt. Der opkræves et gebyr på 40. kr.  
 • DSB Ung Kort
  Tilbagebetaling er ikke mulig.
 • DSB Uddannelseskort
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 100 kr.
 • DSB Cykelbilletter
  Tilbagebetaling er mulig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition. Ved henvendelse om tilbagebetaling umiddelbart efter købet på grund af pladsmangel i toget, tages normalt ikke gebyr. 

På billetter er 'gyldighedsdagen' anført med dato for henrejse og evt. også for tilbagerejse. Er der anført både henrejsedato og tilbagerejsedato betragtes billetten som to enkeltbilletter, der evt. kan tilbagebetales hver for sig mod et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Er billetten eller kortet købt hos et DSB Kundecenter mod fremsendelse af faktura, skal du huske kvittering, ellers kan tilbagebetaling normalt kun ske ved fremsendelse af billet eller kort til det DSB Kundecenter, der har udstedt billetten eller kortet. Kundecentrets adresse står i venstre hjørne på fakturaen. Der tages et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Billetter og kort, der er påstemplet 'Rejsebon' m.m., kan kun tilbagebetales ved fremsendelse af billet eller kort til:

DSB
Økonomiservice
Debitorbogholderiet
Telegade 2 
2630 Taastrup

Ved sygdom

Bliver du syg, kan du få dine penge tilbage, hvis du ringer til DSB på 70 13 14 15 inden din rejse skulle være startet. Sælgeren vil så vejlede dig om, hvordan du kan få dine penge tilbage. Der opkræves et gebyr på 40 kr.

Nogle billetter er ikke omfattet af denne mulighed.

Efter gyldighedsdato

Henvender du dig senere end gyldighedsdagen, er tilbagebetaling ikke mulig.

Tilbagebetaling af delvist benyttede billetter og kort

Delvist benyttede billetter og kort kan kun tilbagebetales i visse tilfælde.