Faciliteter

Ligegyldigt om du rejser i Danmark eller til udlandet, kan det være rart at vide, hvad der venter dig i toget.
Alle DSB's tog er røgfri (dette gælder også for elcigaretter).


Faciliteter i toget
Tog i Danmark
Tog i Skandinavien
Tog i Europa

Faciliteter i toget

Stillezone er forbeholdt dig, der ønsker fred til at arbejde eller slappe af undervejs.

I Stillezone gælder følgende regler:

  • alle skal bidrage til at opretholde et roligt miljø
  • alt elektronisk udstyr skal være på lydløs
  • i InterCity og InterCityLyn er det ikke tilladt at stå op
  • samtaler foregår i togets andre zoner/afdelinger

Stillezone er dyrefri i Fjern og Regionaltog, men ikke i S-togene.

Vi bestræber os på at skabe et roligt miljø, men også i Stillezonerne vil der være højtalerudkald, gennemgang af andre kunder og personaleKøb billet til stillezone.

Mange tog, mange muligheder

DSB har forskellige togtyper.

Der er forskel på faciliteterne i de enkelte tog, men i alle togtyper er der tænkt på din komfort.

Oversigt over togtyper og faciliteter

IC4

De nye IC4 skal køre på alle indenlandske InterCity-strækninger, hvor IC3 kører i dag. Efterhånden som IC4 overtager InterCity-kørselen, vil IC3 overtage regionaltrafikken.

DSB får også en mindre udgave af IC4, som skal køre i nærtrafikken. De har fået navnet IC2.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Ja
Familiezone Ja
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Ja
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Ja
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej
IC3

IC3 er bygget til fjerntrafik, men bruges også til regionaltrafik. IC3 kører primært som InterCity og InterCityLyn. Efterhånden som de nye IC4 bliver taget i brug, vil IC3 i stigende grad blive brugt som regionaltog.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Ja
Familiezone Ja
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Ja
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Ja
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej


Bemærkninger
Der er en 230V stikkontakt for hvert andet sæde.

IR4

IR4 kører som som InterCity mellem København-Sønderborg og København-Odense, og i InterCityLyn København-Fredericia.

I regionaltrafikken bruges IR4 bl.a. mellem Odense og Fredericia og som myldretidstog på Kystbanen.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Ja
Familiezone Ja
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Ja
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Ja
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej

Bemærkninger
Der er 1 230V stikkontakt pr. 8 sæder.

Dobbeltdækker

DSB har for en periode lejet 67 to-etagesvogne. Det er sket for hurtigere at udskifte de tilbageværende utidssvarende blå regionaltogsvogne. Dobbeltdækkertogene kører som regionaltog på Sjælland og som InterRegional mellem København og Århus på de store rejsedage.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Ja
Familiezone Nej
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Nej
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Ja
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej

Bemærkninger
Der er kun 230V stik på DSB 1'.

Øresundstog

Øresundstoget kører på strækningen Helsingør-København-Malmö hvert 20. minut. Fra Malmö fortsætter Øresundstoget på nogle afgange mod Göteborg, Helsingborg og Kalmar.

InterCity Bornholm mellem København H og Ystad køres også med Øresundstog.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Ja
Familiezone Nej
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Nej
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Ja
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Ja

Bemærkninger
Det er muligt at reservere plads i InterCity Bornholm.

MR

MR kører i regionaltrafikken i Jylland, primært mellem Århus og  Esbjerg over Fredericia og på strækningen Fredericia-Herning-Struer. På Sjælland kører MR på strækningen Roskilde - Køge - Næstved.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Nej
Familiezone Nej
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Nej
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Nej
Kørestolsplads Nej
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej

Bemærkninger
Der findes ikke handicaptoilet.

Desiro

Desiro kører på Svendborgbanen og mellem Odense og Fredericia.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Nej
Familiezone Nej
Stillezone og mobilfrit område Ja
Mulighed for pladsreservation Nej
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Ja
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Nej
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej
S-tog

S-tog er den lokale forbindelse rundt i Hovedstadsregionen.  På langt de fleste S-togsstationer er der forbindelse i hver retning hvert 10. minut i dagtimerne.

Faciliteter i toget:

DSB 1' Nej
Familiezone Nej
Stillezone og mobilfrit område Ja/Nej*
Mulighed for pladsreservation Nej
Toilet/Handicaptoilet/Pusleplads Nej
Plads til cykel og barnevogn Ja
Rygerplads Nej
Stikkontakt (230 v) Nej
Kørestolsplads Ja
Dyrefrit område Ja
Drikkeautomater Nej
* I nogle lange togsæt findes der Stillezoner.

Tog i Skandinavien

I forbindelse med rejser i Skandinavien findes der en del forskellige tog med forskellig service.

På de lange og mest brugte strækninger har du mulighed for at køre med et af de populære højhastighedstog.

Tog i Europa

Serviceniveauet afhænger af det tog, du kører med. I køreplanerne kan du altid se niveauet for det enkelte tog. Du kan også spørge, når du køber billetten.


Rejsekort driftsinformation

Se om der er driftsforstyrrelser eller problemer med rejsekortsudstyr.

Tilbagebetaling

Du har mulighed for tilbagebetaling af billetter.

Tog til udlandet

Læs om betingelserne for rejse med tog til udlandet.