Barnevogne

Barnevognspladser i IC/ICL/IR på dsb.dk

I InterCityLyn, InterCity og InterRegional skal der altid reserveres plads. Bemærk at det endnu ikke er muligt at reservere plads til barnevogne på dsb.dk. Barnevognspladser kan reserveres på stationer og på 70 13 14 15.

Der er plads til 4 barnevogne pr. IC3 togsæt. DSB medtager kun barnevogne forbeholdt til børn på rejsen og ikke barnevogn kun med andet gods.

I IC3 og IR 4 er dørbredden inde i toget 76 cm. Det betyder at f.eks. tvillingebarnevogne, ikke kan komme ind til den reserverede plads, uden at blive slået sammen.

Barnevognspladser i Regionaltog (Re)

I Regionaltog kan du altid have din barnevogn med, såfremt pladsforholdene tillader det. Hvis der findes specielle flexrum  i Re-toget, skal du benytte disse.  Det er op til togføreren at beslutte om der er plads.

Det er gratis at medbringe din barnevogn i Re-tog, og du skal ikke bestille plads.

 DSB medtager kun barnevogne forbeholdt til børn på rejsen og ikke barnevogn kun med andet gods.

Barnevogne med S-toget

Hvis du skal have en barnevogn med i S-toget, kan du benytte de store flexrum i togets forreste eller bagerste ende. Der er flexrum i alle S-tog. Du må også benytte mellemgangene til barnevogne.

S-tog medtager kun barnevogne forbeholdt til børn på rejsen og ikke barnevogn kun med andet gods.

Du får adgang til perronen med elevatorer, som findes på de fleste stationer. Der er niveaufri adgang til alle stationer.

Se mere her om adgangsforholdene på de stationer, du skal bruge

Det er gratis at tage barnevogn med i S-toget.

Barnevognen til udlandet

Øresundsregionen
Familier er velkomne i Øresundstoget. Og hvis familiens yngste bruger barnevogn eller klapvogn, er det nemt at komme ud og ind med vognen i Øresundstogets midtervogn p.g.a. det lave gulv.

Hvad koster det?
Det er gratis at medtage barnevogn i Øresundstoget.

Hvis du vil bruge InterCity Bornholm til din rejse til Skåne, så bemærk, at der gælder særlige regler for medtagning af barnevogn.

Øvrige udland
Du kan tage din barne- eller klapvogn med i toget. Skal du rejse længere end til Skåne eller går rejsen sydpå, så kontakt DSB Udland for nærmere oplysninger på telefon 70 13 14 15.


Rejsekort driftinformation

Se om der er driftsforstyrrelser eller problemer med rejsekortsudstyr.

Tilbagebetaling

Læs om mulighederne for tilbagebetaling af billetter.

Tog til udlandet

Læs om betingelserne for rejse med tog til udlandet.