Bagage

På stationen

DSB har bagagebokse på udvalgte større stationer. Du kan finde oplysninger om den relevante station her.

Vær opmærksom på at de fleste bagagebokse kun kan benyttes 24 timer.

I toget

Du kan tage din håndbagage gratis med i alle tog. Den må dog ikke være til ulempe, gene eller fare for andre passagerer og ikke fylde mere, end den kan ligge over eller under sædet.
De maksimale mål er 100 x 60 x 30 cm. Vær opmærksom på, at hvis håndbagagen er større end disse mål, kan togpersonalet afvise den.

Når du tager din håndbagage med i toget, er det på eget ansvar.

Bagage til udlandet

Håndbagage er tasker, pakker og andet, som kan opbevares over og under din egen plads i toget uden at genere andre passagerer. Tilsvarende gælder for sammenklappede cykler og kørestole uden motor.

Passageren er selv ansvarlig for medbragt bagage.


Rejsekort driftsinformation

Se om der er driftsforstyrrelser eller problemer med rejsekortsudstyr.

Tilbagebetaling

Du har mulighed for tilbagebetaling af billetter.

Tog til udlandet

Læs om betingelserne for rejse med tog til udlandet.