Cykelbillet til Fjern-og Regionaltog

Køb en enkeltbillet til din cykel – prisen afhænger af de zoner, du rejser i

Til dig, der:

Fordele:

  • Få en mere fleksibel rejse

  • Mulighed for i tillæg til sin cykelbillet at købe en cykelpladsbillet og dermed få sikkerhed for en plads på toget, når du rejser med InterCity eller InterCityLyn 

Begrænsninger:

  • Du kan ikke købe pladsbillet til Regionaltogene

  • Bemærk, du må ikke tage din cykel med, når du benytter de direkte internationale tog (IC/ICE/EC) mellem Danmark og Hamburg.

Køb en cykelbillet, når du vil tage cyklen med i Fjern- og Regionaltog

Når du tager cyklen med i Fjern- og Regionaltog, skal du ud over din egen billet købe en cykelbillet.

Prisen afhænger af din rejse

Prisen på din cykelbillet afhænger af, om du rejser inden for en takstgrænse eller over én eller flere takstgrænser.

Hvis du rejser over en eller flere takstgrænser

Krydser du takstgrænser, er prisen afhængig af, hvor langt du skal rejse. På DSB zonekort kan du se, hvor mange DSB zoner du skal rejse i, og derefter din pris

Antal DSB zoner Pris
1-7 13 kr.
8-14 26 kr.
15-22 39 kr.
23-34 52 kr.
35 eller flere 65 kr.

Du kan købe din cykelbillet i DSB Billetautomaten på stationen. Du kan også købe din billet i vores Billetsalg og 7-Eleven på stationerne eller på 70 13 14 15.

Husk cykelpladsbillet i InterCity og InterCityLyn om sommeren

Mellem 1. maj og 31. august (begge dage inkl.) skal du altid bestille plads til din cykel, hvis du skal have den med i InterCity og InterCityLyn.

Spørgsmål og svar

InterCityLyn

LUK

InterCityLyn er et lyntog, der kører mellem landsdelene med få stop. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen ICL. 

Regionaltog

LUK

Regionaltog er et tog, der kører på mellemlange strækninger i de enkelte landsdele.  
I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen Re.

DSB Zonekort Cykler

LUK

Der er forskellige regler for zoner alt efter om du rejser indenfor en takstgrænse eller over en eller flere takstgrænser.

Indenfor en takstgrænse:
Hvis du rejser inden for en takstgrænse, fx i Hovedstadsområdet eller Sydtrafiks Takstområde Øst, er der en fast pris på 13 kr. eller 1 klip på Cykelklippekort for ubegrænset rejse i 2 timer. 

Over en eller flere takstgrænser
Hvis du rejser over en eller flere takstgrænser, er prisen afhængig af, hvor langt du skal rejse. På zonekortet nedenfor kan du se, hvor mange DSB zoner du skal rejse i. Tæl de hvide tal på den strækning, du vil rejser. Medregn også tallet i de områder du starter og slutter i.
Rejser du eksempelvis fra København H til Nykøbing F, er der 14 DSB zoner, og din cykelbillet koster 26 kr. Rejser du fra Aalborg til Århus H, er der 16 DSB zoner, og din cykelbillet koster 39 kr. Rejser du fra Odense til København, er der 23 zoner og din cykelbillet koster 52 kr.
Se zonekort

InterCity og InterCity Bornholm

LUK

InterCity er et tog, der kører mellem landsdelene. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.
InterCity, der kører mellem København H og Ystad i Sverige med tilslutning til færgen til og fra Rønne på Bornholm, kaldes InterCity Bornholm. I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IC.

Interregionaltog

LUK

Interregionaltog er tog, der kører i mere end en landsdel. I weekenderne supplerer de InterCitytogene, og de har flere stop.

I køreplaner og ved billetkøb kan du genkende det på forkortelsen IR

Takstgrænser og takstområder

LUK

Danmark er inddelt i takstområder. Hvis du rejser inden for et takstområde, er det det lokale trafikselskab, der fastsætter din pris og udsteder din billet. Rejser du derimod hen over en takstgrænse mellem takstområderne (de grå eller stiplede grå streger på landkortet), fastsætter vi i DSB prisen, og du kan købe billet eller kort hos os.
Se zonekort med takstområder og takstgrænser

Bruger du rejsekort, behøver du ikke tænke på takstområder og takstgrænser. Dog har de betydning for din rejsepris.
Læs mere om takstgrænserne og takstområder for rejsekort