Hvor vil du rejse hen?
Station / stoppested

 
Station / stoppested
 
 

Find en pris

Ved at lave et opslag på rejseplanen under "Netbutikken" har du mulighed for at få oplyst prisen for rejsen. Når du har indtastet en "fra-" og "til-"station, kommer der en rejseplan. For at se prisen, skal du trykke på "Pris"-knappen.

Der kan vises priser for rejser mellem DSB-stationer, Arriva stationer, de fleste stationer på lokalbanerne samt til Svendborg med bus fra Nyborg.

  • Enkeltbilletter for voksen, barn, ung med DSB WildCard og 65 - for de to sidstnævnte oplyses prisen for normaldag eller billigdag alt efter rejseplanopslagets dato.
  • Et DSB 10-turskort og et DSB pendlerkort for voksne samt for en cykel.
  • DSB 1' og Standard.

Hvis rejsen foregår inden for Hovedstadsregionen eller ét amt vises priser for voksne for:

  • En almindelig billet
  • Én rejse ved brug af klippekort
  • Periodekort med gyldighed i 30 dage.

Når et amts priser endnu ikke kan vises på nettet, vises i stedet for et telefonnummer, hvor du kan få priserne oplyst.

Hvis dit rejseplanopslag går til/fra adresser eller busstoppesteder, kan prisen endnu ikke beregnes, men du kan så prøve at søge en pris ved hjælp af et nyt opslag mellem relevante stationer i stedet for.

Det er ikke i alle forbindelser eller ved alle opslag, at priserne for alle de nævnte typer billetter og kort findes eller kan beregnes. I disse tilfælde kan du ringe til DSB på 70 13 14 15 og få oplysningerne.


Rejseplanen A/S | Vesterbrogade 149 | 1620 København V | Kontakt