Pressebaggrund

DSB's visioner for Nørreport Station

09-03-2007 14:38:00

Nørreport er Danmarks mest travle trafikknudepunkt. Bygningen af metroen har medført, at området dagligt befærdes af ca. 300.000 mennesker.

De mange daglige rejsende skal krydse den stærkt befærdede Nørre Voldgade, og selve stationen er nedslidt. Derudover har Miljøkontrollen konstateret problemer med luftkvaliteten på fjerntogsperronen. DSB har derfor udarbejdet et forslag, som både vil forbedre adgangsforholdene, give mere lys og plads samt eliminere de nuværende miljøprolemer. Forslaget foreligger indtil videre kun som en ide-skitse, der er et produkt af de mange drøftelser DSB har haft med bl.a. HUR og Københavns Kommune de seneste år. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om realisering af projektet. Prisen for forslaget forventes at ligge på mellem en halv og en hel milliard kroner, og selve byggearbejdet vil tage ca. fem år? En buet glasoverdækning i hele Nørreport Stations længde kan ifølge DSB's projekt skabe lys og luft på fjerntogs- og S-togsperroner.

Nørreport er Danmarks mest travle trafikknudepunkt. Åbningen af metroen har medført at området dagligt befærdes af ca. 300.000 mennesker.

De mange daglige rejsende skal krydse den stærkt befærdede Nørre Voldgade, og selve stationen er nedslidt. Derudover har Miljøkontrollen konstateret problemer med luftkvaliteten på fjerntogsperronen.

DSB har derfor udarbejdet et forslag, som både vil forbedre adgangsforholdene, give mere lys og plads samt eliminere de nuværende miljøproblemer.

Forslaget foreligger indtil videre kun som en ide-skitse, der er et produkt af de mange drøftelser DSB har haft med bl.a. HUR og Københavns Kommune de seneste år. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om realisering af projektet.

Prisen for forslaget forventes at ligge på mellem en halv og en hel milliard kroner, og selve byggearbejdet vil tage ca. fem år.

Tegninger lavet af DSB Arkitekter i samarbejde med KHR Arkitekter
Tilbage til listen

Søg i meddelelser

Årstal

Nyheder
Presse-
meddelelser
Presse-
baggrund

Fritekst søgning